> NLM ung / Nyheter / Vil skape trygghetVil skape trygghet

Flaggheising på Holmavatn Foto: Heidi Klingsheim

NLM ung vil at barn og unge skal føle seg trygge i vårt arbeid. Dette er en påminnelse om at det nå kreves politiattest for både ansatte og frivillige ledere i barne- og ungdomsarbeidet.

Ber om attest fra ansatte og frivillige

Kravet om politiattest er hjemlet i forskrifter om strafferegistrering, og myndighetene har nå gitt frivillige organisasjoner anledning til å kreve slike attester for å sikre seg mot at de engasjerer personer som er dømt for seksuelle krenkelser. Skoler og barnehager har hatt dette kravet i mange år og de siste årene har også blant andre idrettslag, korps og kor kommet etter. Kravet gjelder for dem som arbeider blant barn og unge under 18 år og utviklingshemmede. Vi ber også dem som allerede er ansatt eller engasjert i vårt arbeid om en slik attest.

Vil skape trygghet

Vi tror at kravet om politiattest kan bidra til at det ikke skapes mistanke mot lederne og at det derfor kan være et pluss for både dem og medlemmene i barne- og ungdomslagene. Hensikten med kravet er å skape trygghet. Barn og unge skal føle seg trygge og foreldrene skal oppleve at det er trygt å sende dem på NLMs leirer og andre aktiviteter. De som ikke vil levere politiattest til oss, kan ikke bli engasjert eller fortsette som ledere.

Vi kan selvsagt ikke gardere oss helt mot seksuelle krenkelser. Det har historien dessverre vist oss. Disse attestene er kun en bekreftelse på om vedkommende er dømt for dette eller ikke. Det framgår ikke om en person har blitt anmeldt for slike forhold. Men NLM har i tillegg egne rutiner for å forhindre slike krenkelser. Blant annet skal ingen ledere være alene med et barn eller en ungdom. Oppmerksomhet om dette temaet, blant annet på ledersamlinger, kan være forebyggende.

Må selv be om attest

Det er hver enkelt region i NLM som får ansvaret for å få inn politiattester av både ansatte og frivillige. Alle innkomne attester blir registrert sentralt i NLM og de blir makulert etter registrering. Dersom noen leverer en attest med merknad fra politiet, vil dette bli behandlet av en koordineringsgruppe her ved hovedkontoret som arbeider med spørsmål rundt seksuelle krenkelser.

Relevante dokument:

- Rutiner for innhenting og behandling av politiattest i NLM 

- Søknad om politiattest 


Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.