> NLM ung / Nyheter / Vil du gå på bibelskole i Peru?Vil du gå på bibelskole i Peru?

Illustrasjonsfoto fra Peru. 

I mars 2016 er det oppstart av et nytt bibelskoleår på Setela i Arequipa, Peru – og vi ønsker å invitere deg til å bli med! 

Det vil bli et spennende år der du får mulighet til å bo i utlandet, lære et nytt språk i rekordfart, lære mer fra Bibelen og få venner for livet!

Sammen

Du vil bo på dobbeltrom på internatet på Setela sammen med en nasjonal student. På bibelskolen spiser alle studentene sammen, studerer bibelen sammen, drar på turer sammen, driver med idrett sammen, har bibelgruppe sammen osv.

Språk 

All undervisning vil foregå på spansk. Det forutsetter derfor at du har noe forkunnskaper til språket. Det er ønskelig at studentene kommer til Peru allerede i januar/februar for å ta et intensivt språkkurs før studiet begynner i mars.

Kostnader

På Setela koster studiet 800 soles per måned. Det tilsvarer ca NOK 2120. Dette inkluderer:

-          Tomannsrom på internatet

-          Tre måltider per dag

-          Studieavgift

-          Reiser og andre aktiviteter

Et eventuelt språkkurs i januar/februar komer utenom prisen. I tillegg må du selv kjøpe flybillett tur/retur Norge-Arequipa.

Søknadsfrist

Vi vil ha fortløpende inntak etter hvert som søknadene kommer inn. Dersom du er interessert så er det bare å ta kontakt så snart som mulig! 

   

Kontakt i Peru:

Kurt Arild Ohma, NLM Peru

kohma@nlm.no


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.