> NLM ung / Nyheter / Vil at flere skal søke om støtteVil at flere skal søke om støtte

Kjersti Lilleaasen, administrasjonsleder i NLM ung. (Foto: Narve Jonas Nystøyl)

– Vi går glipp av flere millioner kroner som kunne blitt brukt til å fortelle flere barn og unge om Jesus, sier Kjersti Lilleaasen i NLM ung. Knapt halvparten av NLM ungs lokallag søkte om støtte i fjor.

Frifond er en støtteordning som gir tilskudd til drift av blant annet frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. NLM ung ønsker nå å oppfordre flere til å søke om penger.

– Lokallagene i NLM ung eksisterer for at flere barn og unge skal bli kjent med Jesus, og det er jo helt topp å få statsstøtte til dette formålet, sier Kjersti Lilleaasen, administrasjonsleder i NLM ung.

 

Støtte etter antalllag

Hun forklarer at NLM ung får tildelt en viss sum av den totale frifondpotten basert på hvor mange av lokallagene som søker.

– Jo flere som søker, jo mer penger får vi. Alle lokallagene som søker og oppfyller kravene til støtte, får tildelt penger.

– Hva slags krav må man oppfylle?

– Hovedsakelig må laget ha minst fem betalende medlemmer, og alle lag som har mer enn tre medlemmer over 15 år må også ha et eget styre. I tillegg må lagene ha vedtekter, forteller hun. NLM ung har standardvedtekter som alle lag kan bruke.

 

Enkelt å søke

Lilleaasen forklarer at det er NLM ung som søker om Frifond-støtte på vegne av lokallagene i januar/februar hvert år.

– Hvordan søker man?

– Det er veldig enkelt. Vi har en egen søknadsordning i «Min side»-tjenesten på nlm.no, så det er forholdsvis fort gjort å sende inn søknaden.

– Hvor kommer disse pengene fra?

– Noe av Frifond-midlene er innvilget i statsbudsjettet, og noe kommer fra Norsk Tipping. Det tas altså ikke fra NLMs gaveinntekter, og vi kan heller ikke bruke pengene på annen måte enn å fordele dem til lokallagene.

 

Vil at flere skal søke

– Hvor flinke er folk i NLM til å benytte seg av Frifond-tilbudet?

– Vi har rundt 650 registrerte barne- og ungdomslag, og i 2014 var det knapt halvparten av dem som søkte om støtte. Kort sagt kunne NLM fått mye mer statsstøtte om flere lag sendte inn søknader.

– Så flere bør søke?

– Ja, vi vil oppfordre alle lagene våre til å søke. Vi ønsker jo å legge til rette for det lokale arbeidet slik at enda flere barn og unge kan få høre om Jesus, avslutter Lilleaasen, og understreker at alle som har spørsmål om Frifond-støtten eller trenger hjelp til søknaden, gjerne må ta kontakt. Det er også mye informasjon tilgjengelig på NLM ungs nettsider.


Today's Quote

Sal 84:6 Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.