> NLM ung / Nyheter / Vil at flere skal bli kjent med JesusVil at flere skal bli kjent med Jesus

Foto: Håkon Åreskjold

Møt fire som har valgt å flytte til steder med få kristne.  - Det er så mange der ute som trenger Jesus, og som kanskje ikke får høre om han gjennom noen andre, sier Lovise Kristoffersen.

Hei, jeg heter Astrid Helene Øgaard, og jeg jobber med Ung:Tro-prosjektet. Det handler om å etablere flere fellesskap der barn og ungdom kan bli kjent med Jesus. Jeg vil gjerne komme i kontakt med alle som på en eller annen måte ønsker å flytte for å drive barne- og ungdomsarbeid, eller som vil starte arbeid der man allerede er.

   

Prosjektet betyr mye for meg fordi Jesus sa at vi skal fortelle andre om han. Vi er kristne i dag fordi noen har fortalt videre i 2000 år, og nå er det vår tur til å fortelle. Jeg har snakket med fire unge som har flyttet, eller skal flytte, til steder der det er få kristne.

  

Ung:Tro i Trondheim

Lovise Kristoffersen (22) og Ivar Brekkå (23) har flyttet til Trondheim for å studere og dele troen sin med konfirmanter. Jeg møter de i Trondheim for å snakke om arbeidet blant ungdommene i Tiller menighet, og litt om hvorfor de har hatt lyst til å bli med på det.

   

LES HELE SAKEN PÅ ITRO.NO


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.