> NLM ung / Nyheter / Velkommen til Landsmøte i NLM ungVelkommen til Landsmøte i NLM ung

På vegne av Landsstyret i NLM ung har vi gleden av å kunne invitere dere til Landsmøte i NLM ung 2014. Landsmøte arrangeres i år i forbindelse med Frontline Misjonskonferanse i Sinsen kirke/Fjellhaug Utdanningssenter (Oslo) lørdag 1.november.

Landsmøtet er åpent for alle, men det er ikke alle som har tale- og stemmerett.

I henhold til våre vedtekter har alle fellesskap som er innmeldt i NLM ung anledning til å sende representanter til landsmøtet. Fellesskap innmeldt i NLM ung får tilsendt innkalling og fullmaktsskjema per mail/post i løpet av måneden. Dersom ditt fellesskap ikke har mottatt dette innen 15.august, må dere gjerne kontakte oss.

I § 3 står det blant annet:

NLM ungs landsmøte består av:

-          Utsendinger fra fellesskap tilsluttet NLM ung. Hvert fellesskap med inntil 25 medlemmer kan sende inntil to utsendinger. Fellesskap med 25-50 medlemmer kan sende fire utsendinger. Fellesskap med 50-75 medlemmer kan sende seks utsendinger osv.

-          Inntil to representanter for hvert av de regionale barne- og ungdomsrådene i NLM ung

-          Landsstyret i NLM ung

-          Direktemedlemmer i NLM ung har stemmerett, men deres stemmer vektes med 1/10 av de stemmeberettigede fra fellesskap og fra de regionale barne- og ungdomsrådene. Det kan ikke delta flere direktemedlemmer på landsmøtet enn det totale antallet utsendinger fra fellesskap og regionale barne- og ungdomsråd. I de tilfellene hvor antallet direktemedlemmer overstiger antallet utsendinger, vil landsstyret gjennomføre en tilfeldig trekning for å avklare hvilke direktemedlemmer som vil få stemmerett.

 

Vi ber om at dere velger utsendinger og sender fullmakten så tidlig som mulig til NLM ung, Sinsenveien 25, 0572 OSLO, merket «Landsmøte». Den kan også skannes og sendes på mail til ung@nlm.no. Siste frist for innmeldelse er fredag 24.oktober. Absolutt siste frist for innlevering er i Sinsen kirke klokken 11.00 lørdag 1.november. Vi ber også om at direktemedlemmer melder seg på, ved å sende en mail med navn, kontaktinformasjon og alder.

 

Program for Landsmøtet vil komme på nlmung.no så snart det er klart. Saksliste og saksdokumenter blir sendt ut til alle påmeldte, i tillegg til at det legges ut på nett. Dette skjer innen den fristen som vedtektene fastsetter. Vi minner også om at forslag til saker fra fellesskap, i følge vedtektenes § 4.4 må være innkommet til landsstyret senest to måneder før landsmøtet.

For påmelding til Frontline Misjonskonferanse finner dere påmeldingsinformasjon på www.frontline2014.no.

 

Vær gjerne med å be for Landsmøtet og for Frontline. Vi ber om at arrangementene må være til fremgang for Guds rike.

 

Hjertelig velkommen på Landsmøte 2014!


Today's Quote

Sal 84:6 Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.