> NLM ung / Nyheter / Velkommen til Landsmøte 2016!Velkommen til Landsmøte 2016!

NLM ungs landstyre har gleden av å kunne invitere dere til NLM ungs Landsmøte 17. - 18.juni 2016. Årets Landsmøte er lagt til Misjonssalen, Oslo.

NLM ungs Landsmøte er et årlig arrangement, hvor vi ønsker å sette fokus på det store og viktige arbeidet vi får være med på! Landsmøtet gir en unik mulighet til å være med å påvirke hvilke retning organisasjonen skal gå i, og hvilke prioriteringer vi skal gjøre den neste tiden. I tillegg til blant annet valg til NLM ungs Landsstyre, ønsker vi i år og legge opp til en samtale om hvordan vi kan være med å nå flere med Jesus der vi er NÅ.

 

Landsmøtet er åpent for alle, men tale- og stemmerett er regulert av våre vedtekter.

 

TEMA: DER DU ER

 

NLMung eksisterer fordi vi vil at evangeliet om Jesus skal bli tilgjengelig for enda flere barn og unge. Årets tema er «der du er». Uansett hvor på kloden du befinner deg er du kalt til å bety noe for mennesker rundt deg. Vi er, på tvers av generasjoner og folkegrupper, sendt til verden. På dette landsmøte inviterer vi deg til noe som aldri har skjedd i NLM/NLMung før. Parallelt med landsmøtet arrangeres NLMs internasjonale kirkelederkonferanse med ungdomsledere fra våre samarbeidskirker i Afrika, Asia og Amerika. Sammen med de vil vi lytte til og dele erfaringer om hvordan evangeliet kan gjøres tilgjengelig for barn og unge der vi er – i Norge og i andre verdensdeler. Vi tror dette kan bli et av de mest spennende kulturmøtene i vår historie – og vi drømmer om at årets landsmøte vil bety en evig forskjell ved at flere barn og unge får høre evangeliet.

 

UTSENDINGER OG PÅMELDING

I henhold til våre vedtekter har alle lag som er innmeldt i NLM ung anledning til å sende representanter til landsmøtet. I § 3 står det blant annet:

 

NLM ungs landsmøte består av:

Utsendinger fra fellesskap tilsluttet NLM ung. Hvert fellesskap med inntil 25 medlemmer kan sende inntil to utsendinger. Fellesskap med 25-50 medlemmer kan sende fire utsendinger. Fellesskap med 50-75 medlemmer kan sende seks utsendinger osv.

Inntil to representanter for hvert av de regionale barne- og ungdomsrådene i NLM ung

Landsstyret i NLM ung

-Direktemedlemmer i NLM ung har stemmerett, men deres stemmer vektes med 1/10 av de stemmeberettigede fra fellesskap og fra de regionale barne- og ungdomsrådene. Det kan ikke delta flere direktemedlemmer på landsmøtet enn det totale antallet utsendinger fra fellesskap og regionale barne- og ungdomsråd. I de tilfellene hvor antallet direktemedlemmer overstiger antallet utsendinger, vil landsstyret gjennomføre en tilfeldig trekning for å avklare hvilke direktemedlemmer som vil få stemmerett.

 

Vi ber om at dere velger utsendinger så fort som mulig, og sender fullmakten per epost til: ung@nlm.no. Skjemaet kan også sendes per post til: NLM ung, Sinsenveien 25, 0572 OSLO, merket «Landsmøte».

 

Siste frist for innmeldelse er ved oppmøte i Misjonssalen, fredag 17.juni klokken 17.30. Vi ber også om at direktemedlemmer melder seg på ved å sende en mail med navn, kontaktinformasjon og alder til ung@nlm.no.  

 

PROGRAM OG SAKSPAPIRER

Program for Landsmøtet vil legges ut på nlmung.no så snart det er klart. Saksliste og saksdokumenter blir sendt ut til alle påmeldte, i tillegg til at det legges ut på nett. Dette skjer innen den fristen som vedtektene fastsetter.

Vi minner også om at forslag til saker fra fellesskap, i følge vedtektenes § 4.4 må være innkommet til landsstyret senest to måneder før landsmøtet.

  

NLMS 125-ÅRS JUBILEUM

Årets Landsmøte er lagt til Misjonssalen, Oslo, og arrangeres i forkant av NLMs 125-års jubileum i Oslo Konserthus. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å være sammen med oss denne jubileumshelgen. 

For dere som ønsker å få med dere NLM sitt 125-års jubileum, kan dere lese mer om dette på nlm.no, og på arrangementets Facebookside: https://www.facebook.com/events/589107164570801/

Billetter kan kjøpes hos Billettservice:

http://www.billettservice.no/event/488625

  

Det er flott om dere vil være med å be for Landsmøtet og for jubileet. Vi ber om at arrangementene må være til fremgang for Guds rike.

   

Hjertelig velkommen på Landsmøte 2016!


Today's Quote

Sal 84:6 Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.