> NLM ung / Nyheter / Velkommen til Landsmøte 2015 i NLM ungVelkommen til Landsmøte 2015 i NLM ung

På vegne av Landsstyret i NLM ung har vi gleden av å kunne invitere dere til Landsmøte i NLM ung 2015. Landsmøte arrangeres i år i forbindelse med NLMs Generalforsamling i Randaberg Arena (Randaberg) fredag 10. juli og lørdag 11. juli. Landsmøtet begynner kl 11 begge dagene.

NLM ungs Landsmøte er et årlig arrangement hvor det blant annet stemmes over hvem skal sitte i landsstyret og legges opp til samtale rundt NLM ungs strategiske satsninger i Norge og utland. Dette er en unik mulighet til å være med å påvirke hvilken retning organisasjonen skal gå i videre for å dele verdens beste budskap.

  

Landsmøtet er åpent for alle, men det er ikke alle som har tale- og stemmerett.

 

 

 

 

Årets tema

 

På Landsmøtet håper vi å samle alle, uansett alder, som har engasjement for barne- og ungdomsarbeidet vårt. I år vil vi særlig ha fokus på hvordan vi kan bygge fellesskap mellom de ulike generasjonene i misjonsarbeidet. I mange år har arbeidet blitt preget av generasjonsmotsetninger og vi har nesten mistet en hel generasjon. Mange steder drives barne- og ungdomsarbeidet som isolerte satellitter uten at voksne er til stede. Det bibelske bildet er annerledes. Det bibelske bildet sier at vi er ett i Kristus - for at verden skal tro. Det bibelske bildet er at vi er lemmer på det samme legemet - avhengig av hverandre. Det bibelske bildet er at de gamle skal drømme drømmer og de unge skal se syn. Det bibelske bildet er at vi forkynner til hverandre på tvers av generasjoner. Vi tror vi trenger hverandre, på tvers av alder, og opplever at mange i den oppvoksende generasjon uttrykker et ønske om fellesskap med voksne kristne forbilder, åndelige fedre og mødre. I noen tilfeller er tett samarbeid naturlig, i andre tilfeller er det mindre naturlig. 

 

I forbindelse med landsmøtet ønsker vi derfor å invitere alle til en åpen samtale rundt temaet. Hvordan kan vi skape en kultur for samhandling mellom gamle og unge? Hvordan kan ulike generasjoner arbeide sammen til det beste for misjonen? Hvordan kan vi bygge åndelig fellesskap på tvers av generasjoner? 

 

I henhold til våre vedtekter har alle fellesskap som er innmeldt i NLM ung anledning til å sende representanter til landsmøtet. Fellesskap innmeldt i NLM ung får tilsendt innkalling og fullmaktsskjema per mail/post i løpet av måneden. 

 

I § 3 står det blant annet:

NLM ungs landsmøte består av:

  1. Utsendinger fra fellesskap tilsluttet NLM ung. Hvert fellesskap med inntil 25 medlemmer kan sende inntil to utsendinger. Fellesskap med 25-50 medlemmer kan sende fire utsendinger. Fellesskap med 50-75 medlemmer kan sende seks utsendinger osv.
  2. Inntil to representanter for hvert av de regionale barne- og ungdomsrådene i NLM ung
  3. Landsstyret i NLM ung
  4. Direktemedlemmer i NLM ung har stemmerett, men deres stemmer vektes med 1/10 av de stemmeberettigede fra fellesskap og fra de regionale barne- og ungdomsrådene. Det kan ikke delta flere direktemedlemmer på landsmøtet enn det totale antallet utsendinger fra fellesskap og regionale barne- og ungdomsråd. I de tilfellene hvor antallet direktemedlemmer overstiger antallet utsendinger, vil landsstyret gjennomføre en tilfeldig trekning for å avklare hvilke direktemedlemmer som vil få stemmerett.

Vi ber om at dere velger utsendinger og sender fullmakten så tidlig som mulig til NLM ung, Sinsenveien 25, 0572 OSLO, merket «Landsmøte». Den kan også skannes og sendes på mail til ung@nlm.no. Siste frist for innlevering av skjema per post er 29.juni, og per e-post 8.juli. Absolutt siste frist for innlevering er i Randaberg Arena klokken 10:30 lørdag 11.juli. Vi ber også om at direktemedlemmer melder seg på, ved å sende en mail med navn, kontaktinformasjon og alder.

  

Program for Landsmøtet vil komme på nlmung.no så snart det er klart. Saksliste og saksdokumenter blir sendt ut til alle påmeldte, i tillegg til at det legges ut på nett. Dette skjer innen den fristen som vedtektene fastsetter. Vi minner også om at forslag til saker fra fellesskap, ifølge vedtektenes § 4.4 må være innkommet til landsstyret senest to måneder før landsmøtet.

  

For påmelding til NLMs Generalforsamling finner dere påmeldingsinformasjon på www.nlm.no/gf

  

Vær gjerne med å be for Landsmøtet og for Generalforsamlingen. Vi ber om at arrangementene må være til fremgang for Guds rike.

  

Hjertelig velkommen på Landsmøte 2015!


Today's Quote

Sal 84:6 Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.