> NLM ung / Nyheter / Veiledning for misjonsfellesskapVeiledning for misjonsfellesskap

Har du en drøm og et ønske om å få være med og starte et nytt misjonsfellesskap, et husfellesskap, en ungdomsgruppe, en forening, en forsamling?

Har du et ønske om å nå ut til nye mennesker med evangeliet, lede dem til tro og disippelgjøre dem i et levende fellesskap. Kanskje er du allerede en del av et fellesskap, men ser behov for en revitalisering og en ny start?

NLM ønsker å tilby deg og ditt fellesskap en veiledning som kan være med på å lede dere dit. Vi ønsker å se nye misjonsfellesskap vokse frem, båret frem av bønn og ut fra et ønske om å vinne mennesker for Jesus i nærmiljø og internasjonalt.

Les mer på nlm.no/veiledning


Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.