> NLM ung / Nyheter / Veien til tjenesteVeien til tjeneste

Har du lyst til å jobbe med ungdom? Bli lærer? Jobbe med bistand? Vil du fortelle andre om Jesus i utlandet eller i Norge? Lurer du på hva du skal bruke livet ditt til, og på hva Gud vil at du bruker livet ditt til? NLM har bruk for deg.

Hva?

Veien til tjeneste er et innførings- og kontaktprogram for deg som vurderer eller ønsker en tjeneste i Norsk Luthersk Misjonssamband. Gjennom dette programmet vil du bli kjent med oss. 

Fokuset vil være på hvordan du kan bruke dine evner, nådegaver, kompetanse og det kallet eller den lysten du kjenner på til å gjøre en forskjell i verden gjennom NLM. Underveis blir det mulighet for noe personlig oppfølging.

Hvem?

Studenter og yrkesaktive som vil bli misjonær og/eller bistandsarbeider, forkynner, evangelist, forsamlingsleder, ungdomsarbeider eller lærer/førskolelærer.  Nedre aldersgrense er 19 år.

Når? 

Første innføringsweekend blir 23.-25. september 2011 på Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Frist for påmelding er 14. september 2011.

Hvor lenge?

 En samling hvert semester i ca. 1,5 år. Enkelte lokale samlinger underveis.

Hva er målet?

Vi vil gi kunnskap om hvilke konkrete behov NLM har og muligheter for tjeneste som vi kan tilby.
Vi ønsker å utvide deltakernes kjennskap til NLMs visjon, arbeid, organisasjon og teologiske profil, og fungere som et kontaktpunkt mellom NLM og personer som vurderer en tjeneste i NLM.

Arrangør

NLM Personal, NLM Utland, NLM Ung og NLM Norge i samarbeid med Fjellhaug Internasjonale Høgskole. 
Kostnader: 
Egenandel kr. 500. NLM dekker kost, losji og billigste reisemåte.

Program innføringsweekend

23. – 25. september
Fredag
19.00 Varm kveldsmat
20.00 Hvorfor "Veien til tjeneste" i NLM?

Lørdag
08.00 – 09.00 Frokost
09.00 Bibeltime: Disippelskap  i hverdagsliv og menighet
10.15 Hvorfor NLM? Utfordringer, muligheter og ansvar
12.30 Lunsj
13.30  Temasamling 2: Fokus på egen tjeneste i NLM: forventinger, stress, kallsforståelse, selvforståelse osv.
15.00 Hva innebærer en tjeneste i NLM: Parallelle samlinger for NLM Norge, NLM UNG, skole og NLM Utland.
17.30 Middag
19.00 Sosialt / blåtur
Søndag
08.00 -09.00 Frokost
09.00 Bibeltime: Åndelig veiledning i mitt eget og andres liv
10.00 Parallelle samlinger og samtaler 
12.00  Oppsummering og avslutning
13.30 Middag 
Avreise

Bidragsytere

Elin F. Sæverås, Ernst Jan Halsne, Grete Y.Martinsen, Hans Aage Gravaas, Hans Arne Sanna,  Hans Kristian Skaar, Hjalmar Bø, Kari Margrethe Solvang, Kenneth Ellefsen, Sidsel Andersen, Rune Mjølhus, Ketil Jensen, Sverre Bø og Gunnar Elstad m.fl.


Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.