> NLM ung / Nyheter / Uttalelse fra NLM ung i forbindelse...Uttalelse fra NLM ung i forbindelse med flyktningsituasjonen

Vi i NLM ung ønsker å oppfordre våre medlemmer og lokallag til å hjelpe flyktninger og asylsøkere. 

Flyktningkrisen i Europa har nå for alvor nådd Norge. Hver uke strømmer tusenvis av asylsøkere til landet vårt og situasjonen preger samfunnet på ulike måter. Samtidig må vi aldri glemme at dette handler om enkeltmennesker som Gud har skapt og elsker. Mange av dem er mindreårige, og en del av disse er enslige. Det vil si at de kommer helt alene til et helt fremmed land med en helt fremmed kultur. Mange av dem bærer på tragiske historier og har flyktet i desperasjon til Norge i håp om fred og trygghet.

  

Vi i NLM ung ønsker å rette et spesielt fokus på denne gruppen.

Ett av våre mål som organisasjon er å gi barn og unge i Norge framtid og håp. Få, om noen, trenger dette mer nå enn disse flyktningene. Som kristne er vi kalt til å reflektere Guds kjærlighet til alle mennesker og Bibelen løfter flere steder fram viktigheten av å hjelpe de som er innflyttere og ensomme. Gud er den som «gjør rett mot farløse og enker og elsker innflytterne i landet, så han gir dem mat og klær», og vi tror oppfordringen til israelsfolket også gjelder oss: «Dere skal elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt». (5. Mos 10,18-19)

  

Vi ønsker derfor å oppfordre til å hjelpe asylsøkere generelt og mindreårige asylsøkere spesielt.

Hvordan kan jeg bidra? Systemet i Norge fungerer slik at det er staten som tar ansvar for asylsøkernes fysiske behov (mat, klær, bolig osv). Likevel har disse menneskene mange andre behov som ikke uten videre dekkes av myndighetene. Det kanskje største av disse er behovet for sosial kontakt og vennskap. Det gjelder ikke minst de mindreårige. Her kan du bidra!

NLM ung har laget en liste over konkrete muligheter og behov. Denne ligger her.

  

Generelt ønsker vi å si at vi gjennom barnelag, ungdomslag, leirarbeid, kor, allidrettslag osv. allerede har mange tilbud som asylsøkerne kan ha glede av. For mange av dem så vil det å få leke sammen med noen andre eller spille ball bety mer enn vi aner. Utfordringen er å gjøre tilbudet kjent. Vi vil derfor oppfordre lag, foreninger og forsamlinger til å ta kontakt med aktuelle instanser for å informere om hva dere kan tilby. Vi vil også oppfordre enkeltpersoner til å engasjere seg, og finne muligheter til å bidra. På denne måten har vi både som enkeltpersoner og kristfellesskap muligheten til å vise noe av Guds kjærlighet for disse menneskene.

 

Leder NLM ungs sentralstyre, Magnus Mjelstad

Leder NLM ung, Hans Kristian Skaar

Ungledere i NLMs 7 regioner


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.