> NLM ung / Nyheter / ungLeder Norge - opplæringsdagungLeder Norge - opplæringsdag

Høsten 2017 lanseres ungLeder Norge, NLM ungs ressurs for ledertrening, og vi ønsker kontakt med deg som kan tenke deg å bidra som voksenleder.

NLM ung har i en tid jobbet med å utvikle et opplegg for ledertrening i våre sammenhenger. Høsten 2017 blir det offisiell lansering av ungLeder Norge, men det er mulig å starte ledertreningsgruppe allerede fra nyttår. 

   

Hva er ungLeder Norge?

- Undervisningsvideoer, kveldsopplegg og fordypningsartikler som blir gjort tilgjengelig på ungledernorge.no

- Passer for aldergruppene 15-18 eller 18-35 år

- Gjennomføres av en eller (helst) to lokale ledertrenere

- Samlinger for eksempel 1 gang i måneden over 1 til 2 år

    

For at dette opplegget skal fungere er vi avhengig av ledertrener som er villig til å følge opp unge ledere lokalt. Derfor vil det bli en arrangert en opplæringsdag 28.januar 2017 på Fjellhaug Utdanningssenter.

Målet med dagen er at du skal bli utrustet til å starte opp ledertrening med ungdommer/unge voksne i din forsamling/region, ved hjelp at ressursene som er utviklet i ungLeder Norge. Mesteparten av disse blir gjort tilgjengelig på ungledernorge.no i slutten av januar 2017, og resten kommer de følgende månedene.

I tiden før offisiell lansering høsten 2017 er vi i pilotfasen, som vil si at vi er ekstra avhengig av tilbakemeldinger fra dem som starter opp. Derfor vi ønsker vi tilbakemeldinger på opplæringsdagen, og tett dialog med ny-oppstartede grupper.  

 

Innhold i opplæringsdagen:

- Hva er ledertrening? En innføring i hvordan ledertrening fungerer i praksis.

- Hvordan kan jeg bruke ressursene i ungLeder Norge?

- Praktiske øvelser hvor du lærer å bruke ledertreningsressursene

- Refleksjoner og praktiske øvelser rundt din rolle som ledertrener og voksenperson

- Tips til hvordan du kan komme i gang med ledertrening i din forsamling/region

 

Det blir lunsj, middag og kaffepauser, og opplæringsdagen er gratis - men du dekker selv reise og overnatting.

 

For påmelding og spørsmål, ta kontakt med Ingvild Hellenes på ihellenes@nlm.no. Påmelding innen 16. januar.

     

Sjekk ut videoen for ungLeder Norge her!


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.