> NLM ung / Nyheter / Ungdagen vekket engasjementUngdagen vekket engasjement

– Ungdagen er det mest inspirerende jeg har vært med på på lenge. Det er direkte rørende når så mange flotte ungdommer tar ordet og viser sitt engasjement, sier Hans Kristian Skaar, leder i NLM Ung.

Tirsdag var mer enn 200, flest unge, og noen eldre, samlet til GF-Ungdagen på Lillehammer. Dagen før selve generalforsamlingen var preget av statusrapport, strategiplanlegging og samtaler både i grupper og i plenum.

– Da jeg hørte om denne dagen tenkte jeg at dit vil jeg. Der kan til og med jeg tørre å si hva jeg mener, forteller deltaker Ingeborg Tonstad (23). En uttalelse Hans Kristian Skaar er glad for å høre.
– Ungdagen møter helt klart et behov. Jeg tenker at vi skal varme opp ungdommene her, slik at de kan ta ordet også i GF-samtalen, sier han.

Diskusjon uten stridsspørsmål

Målet med dagen var å skape et godt miljø for samtale og engasjement, og en styrka eierskapsfølelse for arbeidet NLM Ung driver. Viser det seg at NLM Ung blir egen organisasjon etter valget på generalforsamlingen fredag har dagen også vært en god øvelse for det årlige landsmøtet NLM Ung ønsker å ha.
– For første gang i historien har vi diskutert barne- og ungdomsarbeidet på GF uten at det har vært et stridsspørsmål som preget samtalen. Det er godt å oppleve å være en del av fellesskapet, og kjenne på at her er vi mange som ønsker å nå barn og unge med evangeliet, sier Hans Kristian.

Ungdagen startet med en bibeltime, før Hans Kristian la fram rapporten fra forskingsprosjektet «10-25», sammen med prosjektleder Margunn Serigstad Dahle.
– En undersøkelse viser at Norge er verdens fjerde minst religiøse land, sa Hans Kristian, før de presenterte tallene for hvor mange unge i Norge som har tilknytning til kristent arbeid.
– Vi må brette opp ermene, og folde hendene, var Margunns oppsummering av saken de la frem.

Drømmer for arbeidet

Etter å ha presentert status for Norge idag, utfordret Hans Kristian deltakerne til å samtale i grupper om hvor veien skal gå videre.
– Jeg drømmer om at vi i 2018 ser piler som peker oppover. Vi ønsker å bygge minst 100 nye fellesskap for barn og unge, og av disse skal minst 30 være der det er færrest med i dag. Det betyr at noen må flytte dit. Også drømmer jeg om at fellesskapene vi bygger skal være disippelgjørende, sa han før gruppesamtalene. Samtidig fikk deltakerne hver sin lapp hvor de ble utfordret til å svare på om de ville be for arbeidet, bidra praktisk på noen måte, engasjere seg i etablert arbeid, starte nye felleskap eller vurdere å flytte til et nytt sted. Mange leverte inn disse.

Viktige innspill

På ettermiddagen var det satt av god tid til plenumssamtale. Hans Kristian opplevde det både fruktbart, rørende og som dagens høydepunkt.
– GF skal vedta hovedretningen for strategien vår, men innholdet og handling skal vedtas i barne- og ungdomsrådet (BUR) og hovedstyret ut over høsten. Så samtalen ga oss viktige innspill i det arbeidet. Vi noterte flittig, og tar alt med oss inn i det videre arbeidet med strategien for NLM Ung 2013-2018, sier han.

Utdrag fra plenumssamtalen kan du lese på NLM Ungs egen twitterkonto.

Fredag avgjøres det om NLM Ung blir egen organisasjon. Les mer om det i de relaterte sakene.

Foto: Bård Kristian Bøe


Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.