> NLM ung / Nyheter / Ung:Tro - Ut i NorgeUng:Tro - Ut i Norge

Ung:Tro handler om å oppmuntre og utfordre til å starte nytt arbeid der et er lite eller ikke noe kristen arbeid for barn og unge.

Siden NLM ungs strategi ble vedtatt i 2012 har det blitt jobbet for å nå ut i Norge med arbeidet vårt. En del av det har vært å utfordre og oppmuntre til å starte opp arbeid der det er lite eller ikke noe kristent barne- og ungdomsarbeid. Dette har vi kalt ung:tro-prosjektet - på mange måter spydspissen til NLM ungs strategiske arbeid i Norge.

   

Konkret har dette vært med til at det har blitt startet opp arbeid blant i Harstad, Manglerud og Trondheim. Og vi håper at vi skal se enda flere steder hvor unge studenter, gamle pensjonister eller alt i mellom vil bli med å starte arbeid på steder hvor unge mennesker har få andre muligheter til å høre verdens viktigste budskap. 

  

På UL ble det lansert en ny video om Ung:Tro som du kan se i ruten over - eller her.

Tidligere har ung:tro utfordret til å dra eller bosette seg på noen få konkrete steder. I år ville vise hvor mange steder det finnes i Norge hvor man ser at det trengs nye krefter for å fornye eller starte opp helt nytt arbeid. Stedene som listes opp her er tips NLM ung har fått fra regioner eller andre om at her trengs det å satse litt nytt. 

   

Er du interessert å høre mer om ung:tro - enten for å engasjere deg nå eller senere, for å bli med å be for stedene det drives arbeid eller rett og slett bare vil vite mer:

Ta kontakt på ung@nlm.no

  


Today's Quote

Sal 27:14 Vent på Herren! Vær ved godt mot! Ditt hjerte være sterkt! Ja, vent på Herren!

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.