> NLM ung / Nyheter / Ung:Tro - Ut i NorgeUng:Tro - Ut i Norge

Ung:Tro handler om å oppmuntre og utfordre til å starte nytt arbeid der et er lite eller ikke noe kristen arbeid for barn og unge.

Siden NLM ungs strategi ble vedtatt i 2012 har det blitt jobbet for å nå ut i Norge med arbeidet vårt. En del av det har vært å utfordre og oppmuntre til å starte opp arbeid der det er lite eller ikke noe kristent barne- og ungdomsarbeid. Dette har vi kalt ung:tro-prosjektet - på mange måter spydspissen til NLM ungs strategiske arbeid i Norge.

   

Konkret har dette vært med til at det har blitt startet opp arbeid blant i Harstad, Manglerud og Trondheim. Og vi håper at vi skal se enda flere steder hvor unge studenter, gamle pensjonister eller alt i mellom vil bli med å starte arbeid på steder hvor unge mennesker har få andre muligheter til å høre verdens viktigste budskap. 

  

På UL ble det lansert en ny video om Ung:Tro som du kan se i ruten over - eller her.

Tidligere har ung:tro utfordret til å dra eller bosette seg på noen få konkrete steder. I år ville vise hvor mange steder det finnes i Norge hvor man ser at det trengs nye krefter for å fornye eller starte opp helt nytt arbeid. Stedene som listes opp her er tips NLM ung har fått fra regioner eller andre om at her trengs det å satse litt nytt. 

   

Er du interessert å høre mer om ung:tro - enten for å engasjere deg nå eller senere, for å bli med å be for stedene det drives arbeid eller rett og slett bare vil vite mer:

Ta kontakt på ung@nlm.no

  


Today's Quote

1Kor 15:55 Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.