> NLM ung / Nyheter / Trenger 500 frivillige til ULTrenger 500 frivillige til UL

– Vi trenger om lag 60 forbedere, 90 smågruppeledere, 120 i vaktkomiteen og 120 i matkomiteen – i tillegg til frivillige i komiteer for aktiviteter, kontanthåndtering, teknisk, info og transport på Ung Landsmøte (UL).

Det er prosjektleder Gjermund Nordhus ved NLM Ung-kontoret som forteller dette. UL arrangeres fra 31. juli til 4. august i Kongeparken på Ålgård i Rogaland.

– Takknemlig

– UL er blitt arrangert på Ålgård i flere år på rad, er det fortsatt like lett å få folk til å hjelpe til?
– Jeg er dypt takknemlig for dem som år etter år legger ned tid og energi på UL. Noen har vært funksjonær i flere år og kjenner kanskje på at det er greit med et hvileår eller to. Det har vi selvsagt respekt for, og det er lov å si nei. Andre igjen gir uttrykk for at det er svært meningsfylt og gøy å bidra, og flere voksne mellom 40–60 år har meldt i fra om at de er skuffet over at de ikke er blitt spurt om å få gjøre noe. Vi håper og tror det gir mer enn det tar å engasjere seg i UL.

Ikke vanskeligere i år

I følge Nordhus har det ikke vært vanskeligere å få frivillige i år enn tidligere, men fortsatt står mange poster ubemannet.

– Utfordringen er å få til et system som funker. Vi ønsker å rekruttere ledere og funksjonærer fra nye miljøer både i NLM og ImF i Rogaland. Samtidig vil vi sterkt oppfordre både unge og voksne til å reise fra andre landsdeler for å være funksjonærer på UL. Slik kan det blir en mindre belastning på de samme i Region sørvest. Vi vil være behjelpelige med å tilrettelegge for overnatting for disse i nærheten av Ålgård, forteller Gjermund Nordhus.

 

Les mer i Utsyn nr. 8, datert 11. mai 2012

Ill.foto: Jonathan Ekström


Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.