> NLM ung / Nyheter / Studere? Flytte? Ung:TroStudere? Flytte? Ung:Tro

Skal du flytte for å studere, eller ønsker du å flytte til steder der det er få kristne?

Var du på UL hørte du kanskje Astrid Helene Øgaard prate om behovet for å starte og drive barne- og ungdomsarbeid på nye steder.

  

Det er steder i Norge hvor det drives lite eller ikke noe kristent arbeid for barn og ungdom. Gjennom prosjektet ung:tro ønsker NLM ung å komme i kontakt med mennesker om ønsker å være med å nå barn og unge i Norge, der hvor evangeliet er minst kjent. Vi ser etter deg som ønsker å flytte for å starte arbeid i Trondheim, Skien eller Kristiansund.  

   

Du kan ta kontakt med ungdomskonsulent Astrid Helene Øgaard på 48298987 eller aogaard@nlm.no for mer informasjon og en god samtale. 

   

NB! Får du ikke sett videoen? Klikk her


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.