> NLM ung / Nyheter / Strategisk bosettingStrategisk bosetting

NLM ungs prosjekt UNG:tro (tidligere 10/25-prosjektet) utfordrer ungdom til velge å bo der hvor det er få andre kristne for å være lys og salt. Her kan du lese om Elisabeth Mattingsdal som valgte å bo i Sandeid.

NLM ungs prosjekt UNG:tro (tidligere 10/25-prosjektet) oppfordrer blant annet kristne ungdommer til strategisk bosetting. Det vil si at det trengs kristne til å vitne med sine liv i hele Norge. For at det skal skje, må noen være der hvor det finnes få andre som kjenner Jesus. Elisabeth Mattingsdal tok utfordringen og her kan du lese om hennes opplevelser i Sandeid. 

Livet i Sandeid. Hvordan er det? Da jeg ble spurt om å skrive noen ord om det tenkte jeg først: «Nå burde jeg komme med en god historie om alt jeg har utrettet, at jeg har forkynt Jesus til ikke –kristne, om oppstart og godt oppmøte på KRIK, osv.» Det finnes ikke historier fra dette året som handler om hvor mange som har blitt kristne eller at oppmøte på KRIK er enormt bra. Det jeg kan komme med er ærlige erfaringer og opplevelser fra livet her i Sandeid. Og det er vel egentlig det som er de beste historiene?

Det har gått 1,5 år siden jeg flyttet til Sandeid med store drømmer for bygda. Det første året gikk med til å komme inn i den nye jobben og bli kjent med kollegaer og andre i bygda. Det er ikke lett å komme som ny på et nytt sted, men heldigvis har jeg et inkluderende arbeidsmiljø og en kvinneforening inviterte meg med på gruppa deres med en gang jeg hadde flyttet hit. Jeg fant ganske tidlig ut at jeg ville starte KRIK siden det er et lavterskeltilbud og fordi det er ingen kristne tilbud for aldersgruppen 12 år og oppover. Jeg fikk etter hvert samlet en gjeng med gira ledere og er jeg så takknemlige for at vi nå er sju ledere på KRIK Sandeid.

Første KRIK samling var i februar. Da hadde jeg bakt over 50 boller og det kom 1 deltager. Godtroende var jeg hvert fall. Siden vi er så mange ledere fikk vi hatt ulike leker og idretter og vi fikk en fin kveld med idrett, fellesskap og Jesus. Vi har KRIK samlinger annenhver lørdag og oppmøte har økt fra hver gang. På det meste vi har vært er sju deltagere. Det er ofte de samme som kommer igjen, noe som tyder på at de trives der. Vi tror at det kommer flere når flere får vite om KRIK og de som allerede har vært der forteller om det. Det positive med en så liten gruppe er at vi blir godt kjent med hver enkelt av de og kan lettere føre samtale om for eksempel andakten etter den har blitt holdt.

Utenom KRIK så har jeg blitt utfordret til å holde taler både i Haugesund, på Lundeneset og på bedehuset i Ølensvåg. Det er kjekt å bli vist tillit til og kunne utvikle seg på det området. Selv om livet er bra her i Sandeid er det dager hvor jeg savner familien som bor 6-7 timer unna. Jeg kan liksom ikke bare ta meg en svipptur innom. Det er mye som har gjort at ting ikke ble som jeg hadde tenkt. Jeg fikk kyssesyken i fjor og har vært dårlig siden det. Det betyr at jeg ikke kan trene særlig, er en del borte fra jobb, kan ikke bli med på alt jeg vil og kan ofte ikke delta på aktivitetene på KRIK. Og midt oppi dette kommer det tvilstanker og Gud kan virke fjern. Likevel er livet bra. Jeg har gode folk rundt meg og jeg vet at Jesus er her med meg. Jeg er bare et menneske og trenger å lære meg det. Jeg vil ofte fikse alt selv. Disse to versene har vært gode for meg i det siste:

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden» Sal 46, 11

«Selv når du sier at du ikke ser ham, ser han din sak. Bare vent på ham.» Job 35, 14

Bli gjerne med å be for Sandeid, KRIK, lederne og deltagerne. Be om motivasjon og frimodighet. Takk!


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.