> NLM ung / Nyheter / Stor oppslutning om Fellesskap 18Stor oppslutning om Fellesskap 18

Foto: Espen Ottosen

Fredag 13. april til søndag 15. april arrangerte NLM og NLM Ung for tredje gang konferansen «Fellesskap» på Fjellhaug Utdanningssenter. Omkring 180 deltakere ble inspirert til å bygge utadrettede og misjonsfokuserte fellesskap.

Kjersti Lilleaasen. Foto: Silje Måseide

– At bortimot 200 personer deltok, er vi fornøyd med, sier Kjersti Lilleaasen, administrasjonsleder i NLM Ung og en av de som har ansvaret for arrangementet. – Det er tredje gang vi arrangerer, og mange kommer tilbake etter å ha deltatt før. Det viser at vi har lykkes med å tilby noe det er behov for. Samtidig skulle vi gjerne sett enda flere deltakere, for det er mange flere i NLM som kunne ha kommet. Vi kunne nok gjort en enda bedre jobb med markedsføring, men vi er veldig fornøyde med deltakelsen.

Lilleaasen understreker at mange uttrykker begeistring og et ønske om å komme tilbake år etter år.

– Foreløpig har vi fått veldig gode tilbakemeldinger, både fra unge og eldre, og både fra de som kommer fra store fellesskap og de som kommer fra små fellesskap.

Hun legger til at de også har bedt om å få en grundig evaluering fra deltakerne.

    

For alle typer fellesskap

Fellesskap 18 besto av både fellessamlinger for alle deltakerne, og ulike typer seminarer for mindre grupper. På fellessamlingene var det bibeltime og taler, men det ble også lagt til rette for samtaler om viktige temaer.

– Vi tenker at Fellesskap 18 er et viktig organisasjonsbyggende arrangement. Vi ønsker å gi inspirasjon til alle de som driver et fellesskap i NLM. Programmet skal ikke bare skal treffe de som tar ansvar i en av våre store forsamlinger, men også de som er med som leder i et barnekor eller på annet vis er engasjert i et NLM-fellesskap, sier Lilleaasen.

   

Mange bidragsytere

De aller fleste av de som talte, eller fortalte om arbeidet de står i, hører til i NLM. Blant disse var generalsekretær Øyvind Åsland, tidligere generalsekretær Egil Grandhagen og forkynner Marit Andersen. Fra Fjellhaug deltok både rektor Frank-Ole Thorsen med en bibeltime og lærer Robert Lilleaasen fortalte om hva han hadde funnet ut om forsamlingen i Ålesund etter å ha studert denne i mange år i forbindelse med en doktorgrad i praktisk teologi.

– Samtidig er det viktig å hente noe inspirasjon utenfra. Denne gangen var Joakim Magnus fra Ungdom i Oppdrag med på fredagens kveldsmøte. I tillegg var for eksempel Elisabeth Giske, fra menigheten Salt i Bergen, med på et seminar og fortalte om sine erfaringer med å lede nye mennesker inn i et kristent fellesskap, sier Lilleaasen.

    

Nettverk for ulike tjenester

Alle som meldte seg på Fellesskap 18 kunne velge mellom ni ulike nettverkssamlinger for de som har samme tjeneste i fellesskapet. Det var egne nettverk for barne- og familiearbeid, tenåringsarbeid, studentarbeid, forsamlingsledelse, flerkulturelt arbeid og mye annet.

     

Jarleif Gaustad (t.v.) i samtale med Ole Kristian Sameien. Foto: Espen Ottosen

   

Seminar om forsamlingsbygging

Det var også til sammen åtte forskjellige valgfrie seminarer som deltakerne kunne være med på. Et av disse, som Ole Kristian Sameien ledet sammen med Jarleif Gaustad, hadde overskriften «Replanting».

– Replaning handler om å starte på nytt der det har vært drevet noe fra før. Gjerne med nye ledere og nytt mandat, forklarer Jarleif Gaustad. Han forteller at NLM tilbyr et eget veiledningsopplegg for de fellesskapene i NLM som ønsker å videreutvikle arbeidet.

– Jeg fortalte om utviklingen på Hamar. Da jeg startet som forsamlingsleder på i 2004, kom det ofte 30-40 voksne på møtene. Det var flere generasjoner i forsamlingen og de aller fleste hadde en bakgrunn i NLM. Men vi ønsket å gå fra å være en litt intern forening til å bli en byforsamling som ville nå lenger ut. Dermed gjorde vi en del endringer. Det kommer 70-90 personer på en ordinær gudstjeneste og en del av disse har ikke bakgrunn fra NLM, sier Sameien, som er veldig takknemlig for at det i blant kommer ikke-kristne på møtene.


Today's Quote

Sal 9:10 Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.