> NLM ung / Nyheter / Søk statsstøtte til din bibelgruppeSøk statsstøtte til din bibelgruppe

K-Stud er en organisasjon som via Kunnskapsdepartementet bevilger økonomisk støtte til kristne studiegrupper. 

"1. januar 2012 er Kristelig studieforbund (K-stud) i gang! K-stud er en fusjon av Frikirkelig studieforbund og Norsk Kristelig Studieråd. Med sine 58 medlemsorganisasjoner er K-stud det bredeste økumeniske fellesskapet i Norge!" (hentet fra K-stud.no)

Økonomisk støtte

K-stud er en tverrkirkelig organisasjon som tar sikte på å støtte kristne studiegrupper økonomisk. På deres sider kan du som går i en kristen studiegruppe søke om økonomisk støtte, som K-stud er bevilget fra Kunnskapsdepartementet.

Bibel- eller cellegruppe

K-stud får flere millioner årlig, som de formidler videre ut til sine medlemmers studieaktiviteter. Målgruppen favner vidt, men K-stud.no lister opp eksempler på grupper som kan søke om statsstøtte: "Det kan f.eks. være ei bibel- eller cellegruppe, opplæringen i koret eller dramagruppa, et bønneseminar, kokekurs, lederkurs og andre studietiltak for frivillige og ansatte!".

 

For mer info, eller søknad om statsstøtte gjennom K-stud gå inn på deres hjemmesider på k-stud.no


Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.