> NLM ung / Nyheter / Snart tid for årsmeldingerSnart tid for årsmeldinger

Er du med å driver barne- og ungdomsarbeid? Ta en kort sjekk om alt er klart til årsmeldingen.

Når året går mot slutten er det greit å ta en liten sjekk om du har alt klart til å levere årsmelding og Frifondssøknad senest 10. februar.

   

I løpet av januar og februar håper vi at flest mulig av våre fellesskap bruker litt tid på å levere en årsmelding om året 2016. Årsmeldingene gir oss og NLM en oversikt av arbeidet som foregår rundt omkring og kan hjelpe oss å tenke strategisk om arbeid i Norge. 

  

I tillegg er årsmeldingene nødvendig for å kunne dele ut Frifondsstøtte til våre lag. Og for disse lagene kan det være veldig viktig å sjekke følgende nå før året er omme:

  • Er det hentet inn årskontingent på minst 50 kr fra våre medlemmer?
  • Er medlemslisten under kontroll? Husk å sjekke fødelsdato og adresse. 
  • Send inn årsmeldingen på Minside

    

Hva må til for å få støtte?

   

For at et fellesskap skal kunne få Frifondstøtte må det:

- Være registrert som et eget lag

- Ha minst 5 betalende medlemmer under 26 år

- Ha egen økonomi

- Ha egne vedtekter

- Hatt årsmøte med valg av styre (gjelder ikke lag med færre enn 4 over 15 år)

- Og til slutt: Sende inn årsmelding i januar/februar.

  

Både Frifondstøtten til lagene og organisasjonstøtten som NLM ung mottar er avhengig av arbeid blir registrert og årsmeldingene blir levert.

    

Har du spørsmål om Frifond eller vil vite mer om hvordan dere kan oppfylle kriteriene for støtte neste år, håper vi at du ikke nøler med å ta kontakt med oss.

Vi vil gjerne hjelpe deg og ditt lag så godt vi kan, og er klare for å svare på de spørsmålene du har.

  

Ta kontakt på ung@nlm.no


Today's Quote

Sal 84:6 Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.