> NLM ung / Nyheter / Små endringer for å få statsstøtteSmå endringer for å få statsstøtte

Barne- og ungdomsarbeidets sentralledd må endres for at Misjonssambandet skal få samme statsstøtte som Indremisjonsforbundet og Normisjon. Men utover landet vil alt kunne gå som før.

Generalsekretær Øyvind Åsland uttalte nylig at spørsmålet om å gjøre NLM Ung til egen organisasjon, bør drøftes. Et slikt trekk vil gi betydelig statsstøtte til Misjonssambandets barne- og ungdomsarbeid.

Fem-seks millioner

– Det står om fem-seks millioner kroner årlig, forklarer leder for NLM Ung, Hans Kristian Skaar. Etter ny gjennomgang av LNU høsten 2011, er det nå klart at NLM mister den såkalte Frifond-støtten på et par millioner kroner.
Skaar mener endringene som skal til for at organisasjonen både får Frifond-støtte og organisasjonsstøtte, i liten grad vil få praktiske konsekvenser for barne- og ungdomsarbeidet utover landet. Skaar forteller at Misjonssambandets barne- og ungdomsråd (BUR) gjorde enstemmig vedtak i saken i november.

Sentralleddet må skilles ut

– Hva vil endringene eventuelt gå ut på?      
– BUR tenker seg en modell på linje med det Indremisjonsforbundet og Normisjon har positive erfaringer med. Det vil bety at det bare er organisasjonens sentralledd som skilles ut, og at alt går som før på regionplanet. BURs mandat vil måtte endres noe, det må i større grad fungere som et styre.

Avgir erklæring

NLM Ung lederen tilføyer at det vil være naturlig – som i Indremisjonsforbundet og Normisjon – at ungdomsorganisasjonen avgir en erklæring der den forplikter seg til å følge de teologiske og strategiske linjene som hovedstyret og generalforsamlingen legger.

 

Les mer i Utsyn nr. 2, datert 27. januar 2012.

 

Foto: Silje Måseide


Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.