> NLM ung / Nyheter / Siembra - fast givertjeneste for ungeSiembra - fast givertjeneste for unge

I 2017 gav faste givere over 2 200 000 kr til Siembra-prosjektet

Siembra er NLM ungs faste givertjeneste for ungdom. Å være fast giver betyr at du er en av mange som er med å gir et fast beløp i måneden .

Det som blir samlet inn gjennom Siembra går nå til å støtte til utdannelse i Asia, Afrika og Sør-Amerika. 

I 2017 ble det samlet inn over 2 200 000 kr gjennom over 1 000 faste givere. I tillegg ble det gitt over 600 000 kr i enkelt gaver, kollekter og annet. 

Dette samler vi inn penger til:

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og NLM ung er opptatt av å utdanne gode, kompetente ledere og kristne forbilder i Norge og på NLMs mange misjonsfelt.

Derfor støtter NLM forskjellige bibelskoler, studiemateriell og teologiske seminarer i Asia, Afrika og Sør-Amerika. I tillegg støtter vi forskjellige high schools og speedschools, som gir barn og unge (og spesielt jenter) en utdannelse.

  

Utdannelse er en viktig nøkkel for samfunnsutvikling. Og ikke minst: Gjennom å utdanne flere teologer, barne- og ungdomsarbeidere og misjonærer kan budskapet om Jesus nå enda lengre ut.

Når du gir til Siembra er du med på å bidra til å føre flere ut av fattigdom, og du er med på å bidra til at mennesker kan få et personlig møte med Jesus.

 

Vil du se mer om hva pengene går til kan du se filmene både for dette og tidligere skoleår her på Vimeo.

 

Vil du også være med å støtte Siembra og gi barn og unge et løft gjennom utdanning?

Her kan du tegne deg opp som fastgiver.


Today's Quote

Sal 84:6 Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.