> NLM ung / Nyheter / SAVE THE DATESAVE THE DATE

Sett av siste helga i oktober til NLM ung-helg med landsmøte og Ung:Tro-fokus.

Vi håper at dere setter av helgen 27. - 29. oktober til NLM ung-helg i Oslo. Det blir både NLM ungs årlige landsmøte og en helg med fokus på prosjektet Ung:Tro.

  

Hvert år arrangerer NLM ung landsmøte med forhandlinger, valg og samtaler for å sette retning for alt arbeidet som skjer i NLM ung. Landsmøtet er en mulighet for DEG som medlem eller utsending for et lag til å påvirke retningen NLM ung skal ta videre.

  

Sammen med landsmøtet skal dette også være en helg hvor vi ønsker å sette fokus på vårt Ung:Tro-prosjekt. Ung:Tro handler om å gå ut med evangeliet i vårt eget land. Helt konkret har en del av denne satsingen gått ut på å oppfordre og støtte ungdommer til å flytte til steder i Norge hvor det finnes lite eller ikke noe kristent arbeid for barn og ungdom.

Vi tror at denne helga vil være aktuell for alle som ønsker å drive utadrettet arbeid i Norge. Hvorfor ønsker vi å være med på at flere skal få høre om Jesus? Hvordan har det blitt gjort og hva håper vi kan skje i tida fremover?

  

Programmet for helgen er ikke helt fastsatt enda, men fokus er bestemt: Vi håper at enda flere skal bli utfordret og utrustet til å gå der hvor barn og unge i dag ikke har mulighet til å møte et kristent vitnesbyrd. 

   

Følg med på nettsiden og Facebook for mer info.  

   

Ta kontakt på ung@nlm.no for spørsmål


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.