> NLM ung / Nyheter / Rapportering av bruk av FrifondsmidlerRapportering av bruk av Frifondsmidler

Nå nærmer det seg tid for fristen for rapportering av bruk av Frifondsmidler. Dette gjelder alle NLM ung-lag som i løpet av 2014 fikk utbetalt støtte gjennom Frifond

Frifondmidlene utbetalt i 2014 må være oppbrukt innen 30.6.2015.

Det er nå krav om strengere rapportering på dette, så vi må innhente informasjon om oppbrukte midler hvert år. Vi ber dere derfor om å merke dere fristen. Vi er klar over at den kommer tidlig for mange, men dette er altså fordi vi forhåpentligvis kan utbetale nye midler tidlig på høsten 2015. 

Rapporteringen gjøres her

HVA KAN PENGENE BRUKES PÅ:

Kravet er at Frifond pengene skal brukes slik at de kommer medlemmene til gode. Videre er det sagt noe om hva pengene IKKE kan brukes på:

-          Lønn

-          Innsamlingsaktivitet

-          Gi de tilbake til sentralleddet (NLM/NLM ung)

-          Aktivitet i utlandet

-          Rusmidler

De fleste lag bruker pengene på aktiviteter, materiell, turer, mat og snacks, sponsing av leir, gave/ting medlemmene kan ta med seg hjem osv. Her er det lov å være kreativ.

 

Vi håper at Frifond pengene er et verdifullt bidrag til lagsarbeidet. Frifond er altså en støtteordning for frivillige Barne- og Ungdomsorganisasjoner i Norge, og det er penger vi får øremerket til dette bruket. NLM ung får også organisasjonsstøtte på bakgrunn av disse tallene, og dette er penger vi bruker på å nå flere barn og unge med evangeliet.

 

Ta kontakt om det er noe dere lurer på, eller noe vi kan bistå med. Vi ønsker dere Guds velsignelse over lagsarbeidet dere driver!


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.