> NLM ung / Nyheter / ProsjektstøtteProsjektstøtte

I forbindelse med årsmelding og utdeling av frifondstøtte har våre fellesskap også muligheten til å søke om prosjektstøtte.

NLM ung håper at så mange som mulig av våre mange lokale fellesskap leverer inn årsmeldingen for 2016. Vi håper også at fellesskapene benytter seg av muligheten til å skaffe seg økonomisk støtte til driften av laget. Gjennom Frifondsstøtten har dere en god mulighet til å få støtte til materialer, mat, diverse aktiviteter og andre ting du trenger til ditt fellesskap. Les mer om Frifondsstøtten her. 

   

Vi vil gjerne også løfte frem muligheten til å søke om prosjektstøtte. Dette er støtte til konkrete prosjekter som dere vil gjennomføre. Det betyr at dersom du for eksempel vil ta med deg ungdomsgjengen på en bestemt lederkonferanse, arrangere en utadrettet konserthappening med barnekoret ,eller dele ut bibler til alle i gruppen kan du søke om prosjektstøtte. Hvert år får vi inn mange søknader om støtte til prosjekter, og vi har valgt å prioritere konkrete prosjekter innen utadrettet virksomhet, trosopplæring og ledertrening. Benytt muligheten til å gjøre noe nytt og spennende der du er.

  

Eksempler på ulike prosjekter i våre fellesskap som har fått støtte fra NLM ung de siste årene: Ledertrening for ungdomsforsamlingens ledere, arrangering av HalloVenn, innkjøp av andaktsbøker, arrangere konserter, reise på leirer/turer og lage animerte bibelfilmer.

    

Benytt anledningen, tenk kreativt og søk om støtte til ditt fellesskap. Takk for at du er med i et viktig arbeid for barn og ungdom!

  

Ta kontakt med minside@nlm.no om du trenger hjelp med levering av årsmelding.

   

NB! Siste frist for å levere årsmelding og få støtte til laget ditt er 10. februar. 

  


Today's Quote

Sal 84:6 Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.