> NLM ung / Nyheter / over 700 nye medlemmerOver 700 nye medlemmer i NLM Ung

Foto: Jonathan Ekström

På UL rekrutterte NLM Ung over 600 medlemmer til organisasjonen. Ledelsen i NLM Ung er begeistret over engasjementet. 

Ennå ikke NLM Ung-medlem?

Sett inn 50 kr på kontonr:  3000.28.11479, merk «medlemskontigent: navn adresse fødselsdato» Gjelder inneværende år. 

– Det er inspirerende å se at ungdommene har lyst til å ha tilhørighet til organisasjonen, sier administrasjonskonsulent Elin Austbø og leder for NLM Ung Hans Kristian Skaar.  – Vi får omtrent 400 kroner per medlem, og dette tilsvarer da 240–250 000 kroner til organisasjonen, sier Skaar.

Responskort

NLM Ung er veldig klare på hva midlene skal brukes til.
 – Det meste som kommer inn av ekstra midler går til å nå barn og unge med kristen forkynnelse tilrettelagt for deres alders og utviklingsnivå. Førsteprioritet for oss er å nå lenger ut med evangeliet blant barn og unge i Norge og internasjonalt, forteller Skaar. Midlene gir også organisasjonen mulighet til å følge opp de som fyller ut såkalte «responskort».
 – På responskortene kan man skrive at man vil starte nytt arbeid, eller melde seg til generell tjeneste. Man kan også krysse av på at man ønsker å flytte, forteller Austbø. 
 Responskortene ble blant annet delt ut på UL og gav oppsiktsvekkende resultater, overraskende mange vil vurdere å flytte dit NLM Ung trenger dem, eller stiller seg til tjeneste.
 – I tillegg til satsingen i Norge har vi begynt å jobbe med et prosjekt i samarbeid med NLM Utland, om å begynne å arbeide internasjonalt, legger Skaar til.

Landsmøte

Det er flere fordeler med å være medlem i NLM Ung.
 – Medlemmene vil få muligheten til å stemme på landsmøtet som arrangeres siste helg i oktober, og å påvirke i hvilken retning vi skal gå videre, forteller Austbø. Medlemmene får også rabatter på arrangement i regi av organisasjonen.
 På landsmøtet skal mye stemmes over, blant annet hvem skal sitte i landsstyret.
 – Vi er veldig glade for at vi har fått på plass en arena for å drøfte viktige saker i barne og ungdomsarbeidet, som samtidig er et bredt demokratisk forum for å sette en kurs for vårt arbeid. Det har vi savnet, sier Skaar. 
 Lansmøtet blir arrangert årlig, og har i år fått tittelen «Bygge Guds rike».


Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.