> NLM ung / Nyheter / Opplæringsdager ungLeder Norge...Opplæringsdager ungLeder Norge 2017/2018

Under UL i Kongeparken blir det lansering av NLM ungs ressurs for ledertrening, ungLeder Norge. I løpet av det neste året skal vi ha flere opplæringsdager for voksenledere som vil komme igang.

Målet med en opplæringsdag er at du skal bli utrustet til å starte opp ledertrening med ungdommer/unge voksne i ditt lokale fellesskap eller din region, ved hjelp at ressursene som er utviklet i ungLeder Norge.

Innholdet i opplæringsdagen vil være:

- Hva er ledertrening? En innføring i hvordan ledertrening fungerer i praksis.

- Hvordan kan jeg bruke ressursene i ungLeder Norge?

- Praktiske øvelser hvor du lærer å bruke ledertreningsressursene

- Refleksjoner og praktiske øvelser rundt din rolle som ledertrener og voksenperson

- Tips til hvordan du kan komme i gang med ledertrening i din forsamling/region

I løpet av en opplæringsdag blir det også lunsj, middag og kaffepauser. Selve opplæringsdagen er gratis - men du dekker selv reise og overnatting.

Datoer:

Følgende datoer er satt av for opplæringsdager i Oslo:

-          Fredag 8.september 2017 klokken 10-17 (i forkant av Kvinnenettverk)

-          Fredag 27.oktober 2017 klokken 10-17 (i forkant av NLM-ung helg/Landsmøte)

-          Lørdag 27.januar 2018 klokken 10-17

-          Fredag 13.april 2018 klokken 10-17  (i forkant av Fellesskap 18, lederkonferanse)

I tillegg håper vi å få til en dag i Bergen. Dato kommer i august.

 

Sjekk ut videoen for ungLeder Norge her!

Vi gleder oss til å kunne presentere en spennende ressurs for dere!


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.