> NLM ung / Nyheter / Ny rekord for Barnas Misjonsprosjekt...Ny rekord for Barnas Misjonsprosjekt per desember

Per 31.12.15 har barn og unge samlet inn rundt 80 000 mer til Barnas Misjonsprosjekt enn på samme tid i fjor.  Det roper vi HURRA for!

Barnas Misjonsprosjekt går dette skoleåret til Peru og Bolivia. Pengene vi samler inn går til å fortelle barn og unge om Jesus, og til å forbedre oppveksten for barna i disse landene. Vi har lyst til å si tusen takk til alle som vil være med å be og gi til dette viktige arbeidet!

Det er mange måter å være med i prosjektet på. Dersom du vil ha mer informasjon og tips om måter å bidra på, kan du finne det her: http://www.nlm.no/nlm-ung/barn/barnas-misjonsprosjekt2/prosjektbeskrivelser/barnas-misjonsprosjekt-2015-2016. På www.superblink.no finnes det også mye bra og interessant lesestoff om Barnas Misjonsprosjekt, samt morsomme filmer. Som medlem får du også medlemsblad med informasjon.

Vi håper at enda flere barn og voksne vil være med å engasjere seg, slik at Barnas Misjonsprosjekt kan føre til at enda flere får bli kjent med Jesus i 2016!


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.