> NLM ung / Nyheter / NLM ungs landsmøte 2015NLM ungs landsmøte 2015

10. - 11. juli avholdt NLM ung sitt årlige landsmøte under NLMs Generalforsamling på Randaberg. Her kommer noen av resultatene fra valgene. Protokoll vil bli lagt ut på våre nettsider når den foreligger.

Samtale om samarbeid på tvers av generasjonene

  

Fredag 10. juli startet landsmøte med konstituering og fikk på plass de formelle sakene, før Hans Kristian Skaar presenterte en statusrapport på arbeidet. Denne delen gled sømløst inn i innledning til en plenumsamtale som var åpen for alle. Samtalen handlet om å få engasjert flere generasjoner inn i ungdomsarbeidet, og foregikk på bakgrunn av intervju av mennesker som står i ungdomsarbeid rundt om i Norge. Under samtalen kom det frem at mange satte pris på fokuseringen på samarbeid på tvers av alder. 

  

Vedtektsendringer

  

Lørdag 11. juli fortsatte landsmøte med å vedta fire vedtektsendringer. Vedtektsendringene omhandlet blant annet at leder av styret og valgkomité nå blir valgt for to år, ikke bare for et år som tidligere. Videre ble det bestemt at landsstyret fra nå vedtar handlingsplanene for NLM ung, ikke landsmøtet. Begrunnelsen for denne endringen var å gi landsstyret større fleksibilitet. 

  

Valg

  

Valgene ble foretatt i en rekkefølge som gjorde det mulig å gjennomføre landsmøtet på en tjenlig måte. Resultatene blir presentert i samme rekkefølge som saksliste, ikke nødvendigvis i den rekkefølgene de skjedde.

 

Valg av styreleder: Magnus Mjelstad ble valgt inn som leder for styret for to år.

 

Valg av medlemmer til styre: Tajei Tørre Asprusten og Mons Gunnar Selstø ble valgt inn for to år. 

Valg av varamedlemmer til styret: 1. vara: Maria Birkedal 2. vara: Barbro Johanne Svendsen 3. vara: Sigrid Meling 4.vara: Karsten Tollheim 

Allerede sittende medlemmer av landsstyret er: Andreas Furnes og Astrid Rydland Aasen. 

Dette betyr at landsstyret til NLM ung består av: Magnus Mjelstad (styreleder), Tarjei Tørre Asprusten, Mons Gunnar Selstø, Andreas Furnes og Astrid Rydland Aasen. Varamedlemmer: Maria Birkedal, Barbro Johanne Svendsenm Sigrid Meling og Karsten Tollheim. 

   

Valg av valgkomité: Valgt for to år: Hanne Gjerpe Asp, Andreas Norbye og Camilla Fidje. Valgt for et år: Paul Reidar Odeh og Lars Martin Flekstad Vik. Varamedlemmer: Lars Inge Stautland og Ragnar Nørstrud 

  

Valg av kontrollkomité: Valgt for to år: Erlend Kjærnsrød og Per Inge Belt. Varamedlemmer: Linda Ydstebø og Elisabeth Luhr 

 

Landsmøtet ble avsluttet med en fortsettelse av samtalen om samarbeid på tvers av generasjonene. Først ble deltakerne delt inn i gruppe for å diskutere utfordringer og løsninger, før man fikk mulighet til å presentere sine meninger i en samtale.

Totalt bestod landsmøtet av 152 delegater fra lag og 62 direktemedlemmer.

  

Takk til alle som deltok.


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.