> NLM ung / Nyheter / NLM ung vil misjonNLM ung vil misjon

Glimt fra Indonesia. Foto: Silje Måseide
 

Internasjonal konsulent, Hans Arne Sanna, forteller om misjon

UNG misjon

Når jeg vokste opp, så hørte jeg mye om misjon. På leir fikk jeg se spyd fra «misjonsmarka», i misjonsforeningen så vi bilder fra Etiopia og på ungdomsklubben hadde vi besøk fra misjonærer som fortalte tåredryppende historier fra misjonslandene. Mest berørt var nok misjonæren selv, men vi fikk alle en opplevelse av at misjon var viktige greier.
 

Ulike historier og radikal forkynnelse om misjon kan nok mange kjenne seg igjen i, og for en misjonsorganisasjon er dette enormt viktig. Samtidig satt nok undertegnende mer enn en gang igjen med en følelse av at ”dette angår ikke meg”. Budskapet ble litt for ofte oppfattet som om målet var at kanskje en vakker dag, når tiden var inne, langt der fremme, så skulle noen få kallet og reise ut som misjonærer. Vi andre kunne om ikke annet begynne med å gi noen kroner til det store arbeidet.
 

Jeg setter det muligens litt på spissen, men vi kan ane at misjonsformidling og misjonsarbeid har vært for lite konkret for unge mennesker i Norge. Kommunikasjonen har kanskje dreidd seg litt for mye om «gå senere» og litt for lite om «gå nå».
 

NLM ung skrev for noen år siden en ny strategi for barne- og ungdomsarbeidet. Som misjonsorganisasjon ønsker NLM ung å satse mer og enda tydeligere på internasjonal misjon, samtidig som vi vil gå lenger ut i Norge (10/25 prosjektet).
 

Utdrag fra strategien:

”Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler”
 

UT I VERDEN : NLM Ung vil være med på det verdensomspennende misjonsoppdraget og oppfostre en ny generasjon som vil ta ansvar for å bringe evangeliet til nye folkeslag og gjennom vårt arbeid skape gjensidige relasjoner med ungdom i andre kulturer.
 

UT I NORGE : Misjonsbefalingen gjelder også i vårt eget land. Vårt barne- og ungdomsarbeid skal være et utadrettet og oppsøkende arbeid som har som mål å vinne nye grupper og kulturer i Norge. Ønsker særlig å rette fokus mot unådde barn og unge i norske byer og andre områder som har lite arbeid.
 

Denne strategien betyr ikke at NLM ung skal finne egne misjonsland, med egne misjonærer, som vi lager egne misjonærinnvielser for. Nei, NLM ung vil være tilstede der det skjer i dag. Vi vil engasjere oss nå, sammen med NLM. Hvordan dette engasjementet tar form er tidlig å si, men mens drømmer og planer tar form, vil vi arbeide for å spre misjonsengasjement. Vi vil engasjere unge mennesker i Norge til misjon i dag. NLM ung vil være tilstede hos barn og ungdom, ikke bare i Norge, men i en globalisert verden. Vi vil nå ut til de unådde, inspirere og undervise kristne barn og ungdommer. Ikke minst drømmer vi om å selv bli inspirert og lære av unge kristne i andre deler av verden.
 

NLM driver et fantastisk misjonsarbeid. NLM ung vil spesielt engasjere seg i tre områder, Nord-Afrika, Indonesia og Etiopia. Vi vil informere og engasjere i Norge, og vi vil være med å sende ut team og volontører til misjonsfeltene. Vi kan ikke gjøre alt på en gang, men vil gjøre det vi kan for at unge mennesker ikke bare skal kunne drømme om «voksen misjon», men faktisk være tilstede i «ung misjon».
 

Vil du vite mer om arbeidet som NLM driver på misjonsfeltene? Les mer her: Etiopia. Nord-Arfika. Indonesia. Har du lyst til å engasjere deg? Trenger du informasjon? Ta kontakt med ung@nlm.no.
 

Hilsen Hans Arne Sanna,
internasjonal ungdomskonsulent


Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.