> NLM ung / Nyheter / NLM ung søker ungdomskonsulenterNLM ung søker ungdomskonsulenter

Er du gira på å jobbe med ungdommer og kristen tro? NLM ung søker etter ungdomskonsulenter

NLM ung skal i tiden framover ansette flere personer, tilsvarende inntil 2,5 årsverk, i stillinger inn mot ungdomsarbeid. Antall stillinger og stillingsprosenter vil variere utfra den totale søkermassen, det er derfor fint om alle søkere presiserer hvor stor stilling de søker på. Det vil være aktuelt med både faste stillinger og prosjektstillinger. 

   

Les hele stillingsannonsen her.


Today's Quote

Sal 27:14 Vent på Herren! Vær ved godt mot! Ditt hjerte være sterkt! Ja, vent på Herren!

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.