> NLM ung / Nyheter / NLM Ung innkaller til landsmøteNLM Ung innkaller til landsmøte

NLM Ung blir nå registrert som egen organisasjon, og 3. november holdes det første konstituerende landsmøtet i den nye organisasjonen.

Under Misjonssambandets generalforsamling på Lillehammer i sommer ble det vedtatt at NLM Ung skal skilles ut som egen organisasjon, og i disse dager blir meldingen om en ny organisasjonen sendt til Brønnøysundregisteret. Det konstituerende landsmøtet holdes i forbindelse med ungdomsarrangementet Frontline i Oslo fra 1. til 4. november

 

Demokrati og opplæring 

Noe av bakgrunnen for å skille ut NLM Ung som egen organisasjon er at man vil styrke det demokratiske arbeidet og lederopplæringen. Videre vil det gi betydelig mer offentlig tilskudd gjennom støtteordningen Frifond, heter det i en pressemelding.

Ut fra generalforsamlingens mandat har BUR (barne- og ungdomsrådet i NLM Ung) jobbet med å forberede dannelsen av en egen organisasjon. Leder for NLM Ung, Hans Kristian Skaar sier dette: – Det har vært viktig for oss å opprette organisasjonen så fort som mulig og arrangere et landsmøte allerede dette året. Det kan sikre oss noe økonomisk støtte allerede neste år. I år må vi holde landsmøtet som en enkel samling. Fra neste år vil det bli et større arrangement, men vi håper allikevel mange vil være med på historiens første landsmøte.

 

Under Frontline

Landsmøtet holdes lørdag 3. november fra kl. 13.00 til 15.00 og blir en del av årets Frontline 2012 i Kanonhallen på Løren i Oslo.

I disse dager vil det bli sendt ut innkalling til alle lag og foreninger som er knyttet til NLM Ung. Skaar sier også at det er viktig at lag og foreninger melder seg inn i NLM Ung, for å høyest mulig støtte gjennom Frifond. 

 

Bildet: Dagen før Misjonssambandets generalforsamling startet på Lillehammer i juli, var mer enn 200, flest unge, samlet for å drøfte barne- og ungdomsarbeidet i NLM.

Foto: Bård Kristian Bøe


Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.