> NLM ung / Nyheter / NLM Ung blir egen organisasjonNLM Ung blir egen organisasjon

Et overveldende flertall på NLMs generalforsamling stemte for forslaget om at NLM Ung skilles ut som egen organisasjon.

Vedtaket lyder: «Generalforsamlingen anbefaler at det opprettes en landsomfattende, selvstendig ungdomsorganisasjon i pakt med de skissene som er blitt presentert for generalforsamlingen. Generalforsamlingen ber hovedstyret, i samarbeid med barne- og ungdomsrådet, følge opp dette.»

Enstemmighet

Da leder i NLM Ung, Hans Kristan Skaar, og leder i barne- og ungdomsrådet i NLM Ung, Olav Erik Dahl presenterte saken, forklarte de at den har blitt vurdert og utreda i ti-femten år. Når saken nå kommer til GF, har den et solid mandat bak seg.

 

Les også: – Små endringer for å få statsstøtte

 

Saken har oppnådd enstemmighet alle steder den har blitt behandlet. De la også vekt på at det kun er sentralleddet i organisasjonen som skilles ut. Arbeidet som foregår i regionene, vil ikke bli berørt. 

Demokrati og lederopplæring

Mange engasjerte seg i debatten. Ord som demokrati og lederopplæring ble ofte brukt, i tillegg til at Frifond-midler på flere millioner kroner kan bidra til å styrke barne- og ungdomsarbeidet. Svært mange trakk fram hvor viktig det er å gi de unge tillit. 

Handler om tillit

Tidligere generalsekretær i NLM, Egil Grandhagen, var blant de som tok ordet: – Det er en ganske stor forandring som blir foreslått. Dypes sett handler det om tillit. Jeg hører med til dem som tidlig ble gitt stor tillit. Det kan være en risikosport å gjøre det, du tar en sjanse. Men det tror jeg vi skal gjøre, alternativet er mye, mye dårligere. Så må vi regne med at det kan bli noen spenninger mellom generasjonene. Som regel er slike spenninger til det gode, kommenterte Grandhagen.

  

Bildet: Hans Kristian Skaar kan smile etter fredagens vedtak på GF.

Foto: Bård Kristian Bøe


Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.