> NLM ung / Nyheter / Like tross ulikheterLike tross ulikheter

Kjersti Haugen, Anders Primstad og Rune Kvame sammen med flere av deltagerne fra konferansen.

Hvert tredje år arrangerer de lutherske kirkene i Øst-Asia en ungdomskonferanse. I år ble den arrangert i Hongkong og et TeFT-team fra Misjonssambandet var med. Her forteller teamet fra konferansen:

Leiren vi skulle delta på var et samarbeidsprosjekt mellom tre lutherske kirker i Øst-Asia: Taiwan, Japan og Hongkong og Macau. Alle kirkene ble startet som et resultat av NLMs misjonsarbeid og har sammen med NLM hatt møter hvert tredje år for å dele, diskutere og styrke arbeidet i kirkene. Vi skulle være samlet i seks dager i Hongkong for å lære av hverandre, bli kjent med hverandre og se hva de ulike kirkene gjorde.

 

Menighetsbyggende

Det var cirka sytti (nitti inkludert alle lederne og medarbeiderne) deltakere i alderen 15–35 år fra landene Taiwan, Hongkong, Norge og Japan. Temaet for leiren var «Love & pass it on». Som forberedelse fikk vi i oppgave å lese Acta. Disiplene og den menighetsbyggende og misjonerende tanken lå som et bakteppe for hele leiren.

Vi var spente på forhånd, vi visste ikke helt hva vi kunne forvente. Vi var tre norske ungdommer som skulle på leir i Hongkong. Hvordan ville det bli med kommunikasjonen og en helt ny kultur, ja faktisk flere nye kulturer som skulle komme sammen? Dette var ikke noe å bekymre seg for, praten satt løst, og der hvor ordene ble vanskelig å finne, der kom miming og hjelpsomme meddeltakere til hjelp. I møte med de kulturelle forskjellene, var vi norske så heldige å få henge med Magnar Olsen, misjonær for NLM i Hongkong. Magnar fortalte og forklarte villig om stort og smått. Bare det å spise måltider var ikke rett frem. Da var det bra å ha Magnar som kunne glatte over norske vaner og uvaner. Heldigvis kunne vi le mye av alt det «rare» som alle gjorde. Vi opplevde at vi var ungdommer fra fire forskjellige land, og alle var entusiastiske og interesserte i å lære om og av hverandre.

 

Overraskende likheter

Dagene var fylt opp med program og aktiviteter, lovsang, møter og bønnestunder. For virkelig å bli kjent med de andre, så måtte kvelden og natta også brukes godt. Det var spennende å være i fellesskap med mennesker fra et helt annen kontinent og annen kultur. Det vi fikk oppleve, var at det er samme Gud og samme Jesus som vi tilber selv om vi har ulik kultur og geografisk plass.

 

Vi bet oss merke i opplevelsen av hvor like vi egentlig var de andre ungdommene. Det var alltid noe å snakke om, og vi kunne le av de samme tingene. Også mange av de utfordringene som vi kan møte på her i Norge, er tilstede også der. I den gode samtalen fikk dele det som er viktig for oss. Noen ganger undret vi oss over hvor forskjellige vi er, men likevel enda mer over de overraskende likhetene. Med våre likheter og ulikheter, var det herlig å kunne samles om det samme målet, å leve med Jesus, lære om ham og fortelle om ham.

 

Tettere sammen

Vi er alle en del av den store familien, vi er brødre og søstre i Kristus. Nettopp dette følte vi at vi fikk oppleve på en utrolig konkret måte. Selv om språk, tradisjoner og geografi tilsynelatende skaper avstand mellom oss, knytter det som vi har til felles: Jesus, oss enda tettere sammen. 

   

Anders Primstad, Rune Kvame og Kjersti Haugen


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.