> NLM ung / Nyheter / Levende TroLevende Tro

Vet du at NLM ung har et eget bibelgruppeopplegg kalt Levende Tro?

Levende Tro er en serie bibelgruppeopplegg for ungdommer. Til nå er det kommet ut opplegg for Kolosserbrevet og Jeg er. Opplegget er gitt ut i samarbeid med iTro.no og her kan du finne samlingene på nett.

  

Du kan bestille hele heftet til deg og bibelgruppen din med å sende en mail til aanestad@nlm.no. Heftene koster 20 kr stk + porto.

   

I disse to heftene finner du det du trenger for åtte samlinger med utgangspunkt i Kolosserbrevet og seks samlinger om Jesu syv "Jeg er"-utsagn. Hver samling består av bibeltekst, forslag til en lovsang dere kan lytte til, en kort tekst basert på tema i bibelversene, spørsmål til samtale og plass til å notere både svar, tanker og bønneemner. Tekstene i begge disse heftene er skrevet av Maria Celine Lundeby, ungdomskonsulent i NLM ung.

     

LEVENDE TRO er lagt opp på denne måten:

Start gjerne hver eneste samling med å takke og be for det dere skal dele i kveld, og lovpris Gud for den han er. Deretter kan dere lese bibelteksten hver for dere og gjerne bruke litt tid på å notere om det er noe som treffer dere, eller noe dere lurer på hva betyr. Vi har satt opp et sangforslag til hver samling. Denne finner du for eksempel på Spotify, og vi foreslår at dere kan høre på sangen etter at dere har lest bibelteksten. Etterpå kan en lese teksten fra heftet høyt, før dere kan snakke sammen om spørsmålene. Hvis dere sporer av fra spørsmålene eller ikke rekker gjennom alle – ikke bli stressa av det. Bibelgruppa er til for dere, og spørsmålene er ment å være en hjelp til samtalen. Ett av spørsmålene til hver samling er merket «Prøv å sette ord på det du tror på». Disse spørsmålene er tenkt å gi hjelp til å forklare troen med egne ord, slik at du også kan øve deg på å fortelle det videre til andre som ikke kjenner Jesus ennå. Til slutt er det fint å kunne dele konkrete bønneemner og be for hverandre.

     

Neste hefte i serien er Levende Tro - Romerbrevet. Dette heftet er laget av NLM ungs lederutviklingskonsulent Olof Edsinger. Følg med på nlmung.no og Facebook for mer info om dette. 

Samtidig vil det også komme et bibelgruppeopplegg for studenter, som går enda mer i dybden på noen spørsmål. Dette heftet skal handle om det første vi leser om Bibel, om Urhistorien. Dette er også skrevet av Olof Edsinger og mer info kommer senere. 


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.