> NLM ung / Nyheter / Lansering av ungLeder NorgeLansering av ungLeder Norge

Under et av talkshowene på UL i Kongeparken blir det lansering av NLM ungs nye ressurs for ledertrening, ungLeder Norge!

Gjennom ungLeder Norge håper vi at flere unge ledere får muligheten til å bli utrustet og veiledet til å vokse inn i nye oppgaver i sine fellesskap. Sjekk ut videoen for ungLeder Norge her!    

Hva er ungLeder Norge?

- Undervisningsvideoer, kveldsopplegg og fordypningsartikler som blir gjort tilgjengelig på ungledernorge.no

- Passer for aldergruppene 15-18 eller 18-35 år

- Gjennomføres av en eller (helst) to lokale ledertrenere

- Samlinger for eksempel 1 gang i måneden over 1 til 2 år

For at dette opplegget skal fungere er vi avhengig av ledertrenere som er villig til å følge opp unge ledere lokalt. Under UL blir det derfor også et informasjonsseminar for voksenledere.  Se programmet på www.ul.no for tid og sted.


Today's Quote

Sal 84:6 Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.