> NLM ung / Nyheter / Landsmøte 2016 - Der du erLandsmøte 2016 - Der du er

NLM ungs landstyre fra venstre: Mons Gunnar Selstø, Astrid Rydland Aasen, Magnus Mjelstad og Andreas Furnes. Tarjei Tørre Asprusten mangler på bildet.

Foto: Christian Bredvei Gusland

Astrid Rydland Aasen og Andreas Furnes ble gjenvalgt til NLM ungs landsstyre for to nye år under NLM ungs landsmøte i helgen

I helgen (17. - 18.juni)  arrangerte NLM ung sitt årlig landsmøte i Oslo. Temaet var "Der du er" og det ble satt fokus på hvordan vi kunne nå mennesker der vi er i hverdagen, både hvor vi er nå og hvor vi ender opp i Norge eller utland. 

  

Landsmøtet ble innledet med et spennende intervju med tre ulike mennesker som delte av sine tanker og erfaringer om å leve som et kristent vitne der de er i livet. Dette var med å innlede til samtalen som fortsatte på lørdagen om temaet.

Fredagskvelden fortsatt med ungdomsmøte hvor vi fikk besøk av hele gjengen fra en internasjonal konferanse som NLM arrangerte samme uke. På møtet ble det sang av Kongshaug, både til å lede lovsangen og ikke minst en minneverdig opptreden av hele Kongshaugkoret. Vi fikk en prat med en ungdomsleder fra Mongolia og en engasjerende tale fra Tarjei Tørre Asprusten.

   

På lørdagen startet samlingen opp med et ord for dagen av Christian Bredvei Gusland, før det ble gjennomført alle valg, vedtektsendringer og andre formaliteter. Etter en lunsjpause ble det tid til å ta opp igjen temaet fra fredagen. Og etter en oppsummering av det som ble tatt opp tidligere, ble det satt av tid til å samtale i grupper om noen spørsmål om hva som måtte gjøres fremover. Alle delegater fikk også mulighet til å dele tanker og utfordringer i plenum etterpå. Landsmøtet ble avsluttet med bønn om kunne være tilstede som vitner med vårt liv.

 

   

Resultat av valg:

Landsstyret:

   

Astrid Rydland Aasen og Andreas Furnes ble valgt til faste medlemmer av landstyret for to år.

1. varamedlem Karsten Tollheim

2. varamedlem Håkon Rydland

3. varamedlem Ragnhild Kråvik

4. varamedlem Jon Georg Fiske

   

Valgkomité:

   

Paul Reidar Odeh og Ivar Brekkå ble valgt til faste medlemmer av valgkomiteen for to år.

1. varamedlem Marta Elisabet Ingolfsdottir

2. varamedlem Anette Engnes

    

Kontrollkomité:

    

Daniel Brandsæter ble valgt til fast medlem av kontrollkomiteen for to år.

1. varamedlem Eva Skipenes

2. varamedlem Elisabeth Luhr


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.