> NLM ung / Nyheter / Lærerikt på medarbeidersamlingLærerikt på medarbeidersamling

Misjonssambandet samlet 130 medarbeidere på Hurdal verk 7.–9. juni. – Her kan vi lære av hverandre, sier Helge Endresen.

130 ansatte i NLM, fra både regioner og administrasjon, har vært samlet på Hurdal verk de siste dagene. Et variert program med bibeltimer, temasamlinger og seminarer har holdt deltakerne i ånde.
– Det er bra å treffe andre som arbeider for misjonen, sier Helge Endresen, ungdomsleder i Misjonssalen i Sandnes. – Her møtes vi fra mange situasjoner, flere jobber med noe helt annet og på en helt annen måte enn det jeg gjør. Her kan vi lære av hverandre.
– Jeg synes misjonsmøtet vi hadde tirsdag kveld var veldig bra, forteller Kristoffer Ueland (t.h.), forkynner i Region Sør-vest. – Der fikk vi høre at NLM trenger og har råd til misjonærer. Det er viktig å bli minnet på.

– Vi må kjenne vår egen og andres kultur

– Jeg er ny i NLM, så jeg lærer mye om organisasjonen av å være her, sier Endresen (til høyre i bildet). – Det er bra å møte de som er litt drevne i faget. 
– Særlig satte jeg pris på at vi har snakket om å se oss selv i den tiden vi lever i, fortsetter Endresen. – Vi har sett på hvordan vi kan være menigheter der folk kan møte Jesus. Vi må kjenne vår egen og andres kultur i det flerkulturelle Norge.

Variert program

Bibeltimene ble holdt av Anfin Skaaheim. På temasamlingene bidro blant annet Magne Lerø med temaet ”Organisasjonskultur”, og onsdag presenterte personalkonsulent Kari Margrethe Solvang og psykolog Ole Andreas Jøssang resultatene av undersøkelsen NLM og NMS gjennomførte blant internatbarn. 
I tillegg kunne deltakerne på medarbeiderkonferansen velge mellom flere seminarer, om blant annet kristent internasjonalt arbeid, hvordan formidle misjon, å plante nye felleskap i NLM og trosopplæring i hjemmet.


Today's Quote

Sal 84:6 Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.