> NLM ung / Nyheter / Konferanse om nystartingKonferanse om nystarting

16. mars arrangerer NLM ung en konferanse for deg som ønsker å være med på oppstart av nye barne- og ungdomsfellesskap.

 

Konferanse

For deg som ønsker å være med å starte nye barne- og ungdomsfellesskap.

 

Lørdag 16. mars 2013, kl 11.00-19.00
På Fjellhaug Utdanningssenter

 

Bidragsytere: Kristin Aamodt, Trygve Skaug, Hans Kristian Skaar, Line Stordal, Hans Arne Sanna, Fredrik Berge, Stian Bjørsvik m.fl.

 

Påmelding: til Line Stordal (lstordal@nlm.no), innen 28. februar.

NLM ung har et ønske om å spre evangeliet om Jesus til alle barn og ungdommer i Norge, og gi dem mulighet til å delta jevnlig i kristne fellesskap.

 

For at dette ønsket skal bli virkelighet er det også nødvendig å bygge nye fellesskap, da det viser seg å være stor mangel på kristent tilbud spesielt med tanke på tweens og tenåringer.

 

Vil du være med på dette?

 

Da er du i så fall hjertelig velkommen på 10/25 konferansen, lørdag 16. mars kl. 11.00 på Fjellhaug Utdanningssenter. Dette er en konferansedag holdt av NLM ung i forbindelse med etablering av nytt barne- og ungdomsarbeid i Norge. NLM ung har sett et behov for ny strategi i møte med tweens, tenåringer og unge voksne, både med tanke på hvor og hvordan arbeidet bør drives.

 

Målet med denne konferansen er å gi konkret utrustning til ledere som ønsker å være med å starte opp nye fellesskap for barn og unge. Gjennom bibelundervisning, seminarer, gjester som deler personlige erfaringer og samtaler, håper vi å gi hver enkelt motivasjon, informasjon og den starthjelp som trengs til å kunne være med å bygge nytt arbeid.  

 

Dagen vil fylles med kvalitet av følgende bidragsytere: Kristin Aamodt, Hans Arne Sanna, Trygve Skaug, Hans Kristian Skaar, Fredrik Berge, Line Stordal og Stian Bjørsvik m.fl.

 

Har du lyst til å være med å forandre Norge?

Velkommen!

 

Påmelding til Line Stordal, NLM ung: lstordal@nlm.no

 

Foto: UL-arkiv

 


Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.