> NLM ung / Nyheter / Kandidater til Landsmøtet 2014Kandidater til Landsmøtet 2014

1.november 2014 arrangerer NLM ung Landsmøte i Oslo. Valgkomiteen ønsker i den forbindelse innspill på kandidater til Landsstyre, valgkomite og kontrollkomite.

Aktuelle kandidater kan sendes til komiteleder Rune Espevik: Det er viktig at kandidaten på forhånd er spurt om vedkommende kunne tenke seg å stille til valg. I tillegg er det ønskelig med noen få ord om hvorfor denne personen passer som kandidat til styre, valgkomite eller kontrollkomite.

Ved å gi denne utfordringen håper valgkomiteen at det vil komme inn ulike kandidater, både med tanke på alder, geografi, kompetanse og hjertesaker.


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.