> NLM ung / Nyheter / Julemøte fra UL 2016Julemøte fra UL 2016

Se juleevangeliet presentert på en ny måte fra UL 2016!

Temaet for UL 2016 var "Fest" og gjennom UL gikk vi igjennom de store kristne høytider.

    

Onsdag var turen kommet til Jul og vi fikk servert julekonsert med Trygve Skaug midt på sommeren, og julemøte. 

Men det ble ikke noe standard julemøte. I stedet fikk vi presentert juleevangeliet på en ny måte gjennom Maria, Josef, Herodes, gjetere og engler.

Film og fortelling fra scenen som kan være med å gi deg et nytt syn på jule og hvorfor vi feirer. 

   

Unn deg litt tid til å se julemøtet i videoruten under, eller klikk deg inn på Vimeo her!

  


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.