> NLM ung / Nyheter / Inviterer til å klekke ut ideerInviterer til å klekke ut ideer

10. Juli er det GF-Ung dag, og Øyvind Åsland inviterer til å være med å klekke ut ideer ang. barne- og ungdomsarbeidet i NLM.

Dagen før GF starter vil vi invitere alle med engasjement for NLMs barne- og ungdomsarbeid, til en egen dag hvor vi vil snakke sammen om veien videre for arbeidet blant barn og unge i Norge.

Strategi og handlingsplan

Vi arbeider nå med en ny strategi og handlingsplan for  arbeidet i NLM ung, og vi ønsker å få en bred samtale og gode råd om hvilken retning dette arbeidet skal få i årene som kommer.

Alle aldre

Her blir det ingen øvre eller nedre aldersgrense. Om du er ung og har lyst til å få informasjon og mene noe det arbeidet du allerede er en del av, eller du er eldre og har et hjerte for barn og unge, ønsker vi deg velkommen til en god oppvarmingsdag før GF. Det vil være en dag med møter, undervisning, engasjerende samtaler og god sang og musikk.


Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.