> NLM ung / Nyheter / Innkalling til NLM ungs landsmøte 2018Innkalling til NLM ungs landsmøte 2018

På vegne av NLM ungs landsstyre har vi gleden av å innkalle til årets landsmøte 6. og 7. juli 2018!

På vegne av Landsstyret har vi gleden av å kunne invitere dere til NLM ungs landsmøte 6. og 7.juli 2018. Denne gangen finner landsmøtet sted under NLMs Generalforsamling i Oslofjord Convention Center i Vestfold. Det betyr at det er gode muligheter til å få med seg en hel uke med blant annet møter, aktiviteter og seminarer i tillegg til landsmøte. Gå inn på www.nlmgf.no for mer informasjon.

 

NLM ungs landsmøte arrangeres årlig, og ved å delta har du en unik mulighet til å være med å påvirke hvilken retning organisasjonen skal gå i, og hva vi skal fokusere på i tiden framover. Vår nåværende strategi varer ut 2018, og en av sakene på dette Landsmøtet blir å vedta ny strategi for den kommende perioden. På bakgrunn av dette håper vi også at vi kan snakke videre sammen om hvordan vi realiserer denne strategien. Hvordan når vi nye barn og unge med et livsforvandlende budskap? Hva kan vi gjøre i vår hverdag for å være med å oppfylle visjonen Verden for Kristus? I tillegg blir det også valg av nytt Landsstyre og andre aktuelle saker.

 

NLM ung eksisterer fordi vi vil at evangeliet om Jesus skal bli tilgjengelig for enda flere barn og unge. Hvis du vil være med på det er du hjertelig velkommen på Landsmøte! Hele arrangementet er åpent for alle, og denne gangen ønsker vi å invitere til bred deltakelse og stort engasjement rundt det viktige oppdraget vi har.

 

UTSENDINGER OG PÅMELDING

Selv om Landsmøtet er åpent for alle, er det i henhold til våre vedtekter likevel bare utsenderinger som har stemmerett. Alle fellesskap som er innmeldt i NLM ung anledning til å sende representanter til landsmøtet. I vedtektene i § 3 står det blant annet:

 

NLM ungs landsmøte består av:

-          Utsendinger fra fellesskap tilsluttet NLM ung. Hvert fellesskap med inntil 25 medlemmer kan sende inntil to utsendinger. Fellesskap med 25-50 medlemmer kan sende fire utsendinger. Fellesskap med 50-75 medlemmer kan sende seks utsendinger osv.

-          Inntil to representanter for hvert av de regionale barne- og ungdomsrådene i NLM ung

-          Landsstyret i NLM ung

-          Direktemedlemmer i NLM ung har stemmerett, men deres stemmer vektes med 1/10 av de stemmeberettigede fra fellesskap og fra de regionale barne- og ungdomsrådene. Det kan ikke delta flere direktemedlemmer på landsmøtet enn det totale antallet utsendinger fra fellesskap og regionale barne- og ungdomsråd. I de tilfellene hvor antallet direktemedlemmer overstiger antallet utsendinger, vil landsstyret gjennomføre en tilfeldig trekning for å avklare hvilke direktemedlemmer som vil få stemmerett.

 

Vi ber om at dere velger utsendinger så fort som mulig, og melder de inn via Minside her – http://www.nlm.no/nlm-ung/arrangement/landsmoete

Det er også mulig å finne utskrivbart fullmaktsskjema i lenken nederst i innkallingen. 

 

Siste frist for innmeldelse er ved oppmøte i Oslofjord Convention Center 6.juli.  

Vi ber også om at direktemedlemmer melder seg på med samme skjemaet, eller ved å sende en mail med navn, kontaktinformasjon og alder til ung@nlm.no.

 

PROGRAM OG SAKSPAPIRER

Program for landsmøtet, saksliste og saksdokumenter legges ut på www.nlmung.no. I tillegg blir det sendt til alle utsendinger. Dette skjer innen den fristen som vedtektene fastsetter.

 

Vi minner også om at forslag til saker fra fellesskap, ifølge vedtektenes § 4.4 må være innkommet til landsstyret senest to måneder før landsmøtet.

 

Hjertelig velkommen på Landsmøte 2018!

Innkallingen i PDF kan du finne her


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.