> NLM ung / Nyheter / Innkalling til Landsmøte 2017Innkalling til Landsmøte 2017

Innkalling til NLM ungs landsmøte 28. oktober 

Kjære alle frivillige ledere og medlemmer av NLM ung!

 

På vegne av Landsstyret i NLM ung har vi gleden av å kunne invitere dere til NLM ungs landsmøte 28. oktober.  Årets landsmøte er lagt til Misjonssalen, Oslo, og arrangeres som en del av det vi valgt å kalle «NLM ung-helg». Hele arrangementet foregår over helgen 27. – 29. oktober i Misjonssalen, og landsmøtet er en del av dette på lørdagen.

 

NLM ungs landsmøte er et årlig arrangement, hvor vi ønsker å sette fokus på det store og viktige arbeidet vi får være med på! Landsmøtet gir en unik mulighet til å være med å påvirke hvilken retning organisasjonen skal gå i, og hvilke prioriteringer vi skal gjøre den neste tiden. I tillegg til blant annet valg til NLM ungs landsstyre, skal vi sette av tid til samtaler om arbeidet vårt og veien videre.

 

NLM ung-helg

 

NLM ung eksisterer fordi vi vil at evangeliet om Jesus skal bli tilgjengelig for enda flere barn og unge. Dette er bakgrunnen for ung:tro-prosjektet vårt. Ung:tro handler om å gjøre det mulig for flere i Norge å bli kjent med Jesus og følge han ved å etablere nytt barne- og ungdomsarbeid.

 

Vi ønsker å skape bevissthet om misjonsoppdraget og mulighetene for å engasjere seg i kristent arbeid der du bor, men også peke på områder der det er lite eller ikke noe tilbud om kristent fellesskap for barn og unge. En del av prosjektet handler om å utfordre og oppmuntre til å tenke litt annerledes om hvor en skal studere eller jobbe for å være vitner i sin hverdag

 

NLM ung-helga ønsker vi skal være et sted for alle som har vært med, er fortsatt med eller er interessert i å høre om dette prosjektet. Hvorfor ønsker vi å være med på at flere skal få høre om Jesus, hvordan har det blitt gjort og hva håper vi kan skje i tida fremover? Dette betyr både at det trengs mennesker som vil flytte til steder hvor man trenger flere for å peke på Jesus. Det betyr også å se hvilke muligheter og utfordringer man har der man er nå og hva man kan bidra med.

 

UTSENDINGER OG PÅMELDING

I henhold til våre vedtekter har alle lag som er innmeldt i NLM ung anledning til å sende representanter til landsmøtet. I § 3 står det blant annet:

 

NLM ungs landsmøte består av:

-          Utsendinger fra fellesskap tilsluttet NLM ung. Hvert fellesskap med inntil 25 medlemmer kan sende inntil to utsendinger. Fellesskap med 25-50 medlemmer kan sende fire utsendinger. Fellesskap med 50-75 medlemmer kan sende seks utsendinger osv.

-          Inntil to representanter for hvert av de regionale barne- og ungdomsrådene i NLM ung

-          Landsstyret i NLM ung

-          Direktemedlemmer i NLM ung har stemmerett, men deres stemmer vektes med 1/10 av de stemmeberettigede fra fellesskap og fra de regionale barne- og ungdomsrådene. Det kan ikke delta flere direktemedlemmer på landsmøtet enn det totale antallet utsendinger fra fellesskap og regionale barne- og ungdomsråd. I de tilfellene hvor antallet direktemedlemmer overstiger antallet utsendinger, vil landsstyret gjennomføre en tilfeldig trekning for å avklare hvilke direktemedlemmer som vil få stemmerett.

 

Vi ber om at dere velger utsendinger så fort som mulig, og melder de inn via Minside her – http://www.nlm.no/nlm-ung/arrangement/landsmoete

Det er også mulig å finne utskrivbart fullmaktsskjema i lenken nederst i innkallingen. 

 

Siste frist for innmeldelse er ved oppmøte i Misjonssalen, lørdag 28.oktober klokken 09.30.

Vi ber også om at direktemedlemmer melder seg på med samme skjemaet, eller ved å sende en mail med navn, kontaktinformasjon og alder til ung@nlm.no.  

 

PROGRAM OG SAKSPAPIRER

Program for landsmøtet vil legges ut på www.nlmung.no så snart det er klart. Følg også med på nettsiden og Facebook for mer info om NLM ung helgen. Saksliste og saksdokumenter blir sendt ut til alle påmeldte, i tillegg til at det legges ut på nett. Dette skjer innen den fristen som vedtektene fastsetter.

 

Vi minner også om at forslag til saker fra fellesskap, i følge vedtektenes § 4.4 må være innkommet til landsstyret senest to måneder før landsmøtet.

 

Det er flott om dere vil være med å be for helgen og gjennomføringen av landsmøtet.

 

Hjertelig velkommen på Landsmøte 2017!

 

Denne innkallingen ble sendt ut til alle fellesskap registrert i NLM ung og alle direktemedlemmer av NLM ung og kan lastes ned her

     

Programmet og mer informasjon kommer på nettsiden og Facebook innen slutten av august


Today's Quote

Sal 84:6 Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.