> NLM ung / Nyheter / Hovedstyret i NLM foreslår egen...Hovedstyret i NLM foreslår egen ungdomsorganisasjon

Et enstemmig hovedstyre i Misjonssambandet går inn for at NLM Ung blir en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon.

Tidligere har barne- og ungdomsrådet i Misjonssambandet gått inn for en slik løsning og på sitt møte i mars fattet hovedstyret dette vedtaket: «Hovedstyret gir sin tilslutning til at det opprettes en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon, og vil fremme dette som sak på sommerens generalforsamling. Hovedstyret ber om at forslaget til vedtekter justeres i tråd med samtalen i hovedstyret og fremlegges på neste hovedstyremøte.»

 

Ikke store endringer

Generalsekretær Øyvind Åsland viser til at dette spørsmålet har vært diskutert flere ganger i NLM. – Etter hvert som saken har modnet fram har vi sett at det ikke kreves så store endringer som vi først trodde. Det er bare i sentralleddet det kreves endringer. Arbeidet ute i regionene og foreningene blir som før underlagt regionstyrene, forteller han.

Åsland viser også til at en av årsakene til at hovedstyret nå foreslår en slik løsning, er at man ønsker å styrke barne- og ungdomsarbeidet. – Ved at NLM Ung da vil få offentlig støtte gjennom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), kan vi sette inn flere ressurser i dette viktige arbeidet.

 

Konstituerende generalforsamling

Dersom forslaget fra hovedstyret går i gjennom på generalforsamlingen på Lillehammer i juli, må det arrangeres en konstituerende generalforsamling i den nye ungdomsorganisasjonen. Når det eventuelt blir, han man ikke tatt endelig stilling til.

Bildet:

Leder for NLM Ung, Hans Kristian Skaar, og generalsekretær Øyvind Åsland gleder seg over at hovedstyret i NLM gir sin tilslutning til at det opprettes en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon.

Foto: Bård Kristian Bøe


Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.