> NLM ung / Nyheter / Fullt på barne- og...Fullt på barne- og ungdomsaktivitetene på GF

Det er nå satt sluttstrek for påmelding til barne- og ungdomsaktivitetene på GF.

Det er nå satt sluttstrek for påmelding til barne- og ungdomsaktivitetene på GF, dette gjelder for aktivitetene som er onsdag, torsdag og fredag. Aktiviteter og seminarer på lørdagen er åpne for alle og krever ikke påmelding, og der er det plass til alle. Foreldrene har selv ansvar for sine barn og ungdommer denne dagen.

Vi håper fortsatt at mange familier som ikke får plass til sine barn på aktivitetene vil delta på GF. Det er flotte arealer rundt hallene, der barn og ungdom kan være under foreldrenes ansvar.

____________

Nesten fullt på barne- og ungdomsaktivitetene

Sak fra 28.6.12

– Nå har vi heldigvis fått flere barne- og ungdomsledere på Lillehammer, forteller Georg Stensland, – men vi er enda ikke helt i mål. Den 2. juli settes sluttstrek for påmelding til barne- og ungdomsaktivitetene.

De ansvarlige har jobbet intenst den siste tiden med å skaffe frivillige ledere som kan ta vare på de cirka 800 barna og ungdommene som har meldt seg på aktivitetene på NLMs generalforsamling i juli. Til nå har de klart å skaffe 85 ledere, men det trengs minst 100.

God respons

For et par uker siden sendte Georg Stensland (bildet) mail til alle påmeldte og spurte om de kunne være frivillige ledere. Det ga god respons. Et par foreldre meldte seg som ledere selv, og flere skaffet andre.

– Hvilken aldersgruppe er aktuell?

– De lederne som kommer er mellom 17 og 62 år, en god blanding, og det var det vi ville ha, sier Georg Stensland som håper at enda flere ledere nå melder seg selv eller spør noen andre.

– Jeg har ikke flere venner å spørre, sier han, – jeg har «brukt opp» alle sammen.

Konkret er det behov for fire ledere for aldersgruppen 4–6 år, seks ledere for aldersgruppen 7–9 år og fire ledere for aldersgruppen 10–12 år.

Trenger mer hjelp

Det trengs også annet frivillig mannskap på GF, for eksempel i matsalget, parkeringen og som møteverter. Dette er typisk to–tretimers økter. Ring hvis du kan gi litt av din tid!

 

Georg Stensland, tlf 922 91 592

Meld deg som barne- og ungdomsleder her

Foto: Frida Blaker


Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.