> NLM ung / Nyheter / Frontline på Karmøy var en suksessFrontline på Karmøy var en suksess

Ungdommene ble satt i brann for ytremisjon og for et levd liv som disippel for Jesus, i tillegg fikk familien Stensland en solid garanti for misjonsarbeidet i Kiabakari.

13 - 15. April ble det arrangert lokalt Frontline på Karmøy.

I løpet av helgen ble det arrangert ungdomstreff både fredags- og lørdags kveld. I tillegg til kveldsmøte søndagskveld.  Lørdag ettermiddag ble det gitt ledertrening til ungdomsledere gjennom LIS (Leder og inspirasjonssamling).

"Ready yourself"

Overskriften for hele Frontline -helgen var "Ready yourself".

- "Ready yourself" fordi vi må forberede oss selv til å bli kalt til tjeneste av Jesus.

- "Ready yourself" fordi vi må forberede både oss og de rundt oss på at Jesus skal komme igjen.

Tema

 Temaene for helgen har vært:

- Å leve som disippel for Jesus.

- Å være en leder vært å følge.

- Misjon

Misjonsprosjekt

I løpet av helgen lanserte Frontline et felles misjonsprosjekt for ungdomsforeningene på Karmøy. Misjonsprosjektet var å støtte fam. Stensland når de igjen reiser til Bibelskolen i Kiabakari, Tanzania. I løpet av helgen samlet Frontline inn 18 000 i kollekt til misjonsprosjektet. I tillegg til dette lovte ungdommene gjennom fast givertjeneste å gi ytterligere 125 800,- over 1 år! Alt dette i løpet av en helg.


Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.