> NLM ung / Nyheter / Flere lag kan få penger fra statenFlere lag kan få penger fra staten

Maksklubben Fokus på Jæren er blant lagene som har fått prosjektstøtte. Her fra et misjonsløp sist sommer.

– Jeg tror mange har nytte av de pengene de mottar i frifondstøtte, sier administrasjonskonsulent Aslak Ånestad i NLM ung. Maksklubben Fokus på Jæren søkte for eksempel om støtte til å lage animerte bibelfilmer.

I fjor fikk 330 av NLM ungs lag til sammen tre millioner kroner fra staten. De 330 representerer omtrent halvparten av lagene. I tillegg mottok NLM ung sentralt over to millioner kroner i organisasjonsstøtte.

 

Ikke så krevende

Lagene trenger ikke sende egen søknad. – Pengene fordeles på grunnlag av årsmeldingene og medlemslistene som sendes inn til oss, sier Ånestad som oppfordrer lagene til å ta kontakt med NLM ung dersom de trenger hjelp.

– Hva kreves av et lag for å få frifondstøtte?

– Det må være registrert og ha minst fem betalende medlemmer under 26 år, de må også ha egen økonomi og egne vedtekter, og de må arrangere årsmøte hvor de velger styre (dette gjelder ikke alle barnelag). Fristen for å levere årsmelding er 10. februar.

Alle lag som leverer årsmelding og medlemsliste får basisstøtte. Denne støtten består av to deler, et beløp per lag og et beløp per medlem som er under 26 år og som betaler en kontingent på minst 50 kroner. I fjor mottok et lag med seks medlemmer cirka 3000 kr i støtte. Nystartede lag får oppstarts-støtte.

– Vi ønsker at lagene forteller oss litt om hva de holder på med, så vi vet hva pengene går til, sier Ånestad.

 

Prosjektstøtte

– Lagene kan også søke om prosjektstøtte. Dersom man søker om slik støtte til utadrettet arbeid, trosopplæring eller lederutvikling, er det stor sjanse for å få penger til prosjektet. Her har man gode muligheter til å få med flere medlemmer, reklamere for det man driver med, sende ledere på kurs eller konferanser, eller kjøpe inn materiell som laget eller medlemmene kan bruke til å få mer kunnskap om Bibelen og den kristne tro, sier Aslak Ånestad.

– Maksklubben Fokus mottok prosjektstøtte. Den brukte de til å kjøpe utstyr så de kunne produsere animasjonsfilmer om bibelske historier, forteller Ånestad.

Maksklubben er for 2.–4.-klassinger. De bruker flanellograf, Lego, plastelina, tegninger og figurer som materiell til animasjonsfilmene. De kjøpte Go-pro-kamera, speilreflekskamera og Ipad. Til jul har de produsert film om juleevangeliet.

 

Mer til NLM ung sentralt

NLM ung mottar også organisasjonsstøtte i tillegg til Frifondstøtte. Begge støtteordningene bygger på årsmeldingene. Frifondstøtten går til de lokale fellesskapene og organisasjonsstøtten til NLM ung som organisasjon.


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.