> NLM ung / Nyheter / Egen ungdomsorganisasjon i NLM?Egen ungdomsorganisasjon i NLM?

2012 kan bli et avgjørende år for barne- og ungdomsarbeidet i Misjonssambandet.  Vil NLM Ung bli skilt ut som en egen organisasjon?

Generalsekretær Øyvind Åsland vil ikke forskuttere prosessen, men han mener det nå er nødvendig med en skikkelig diskusjon om dette spørsmålet. – Er det tunge nok argumenter mot å danne en selvstendig organisasjon for NLM Ung sett opp i mot det vi da vil få i statsstøtte, spør han. 

Tema på generalforsamlingen

Når Øyvind Åsland nå ved årsskiftet ser bakover på året som har gått og samtidig vender blikket framover, er det blant annet barne- og ungdomsarbeidet han trekker fram. Kommende sommer er det generalforsamling i NLM og da vil ungdomsarbeidet bli et sentralt tema.

– Organisasjoner som det er naturlig å sammenligne oss med (Normisjon og Indremisjonsforbundet. red. anmerk.) har allerede skilt ut ungdomsarbeidet som en egen organisasjon, sier Åsland.

NLMs barne- og ungdomsarbeid var også tema på høstens rådsmøte, og Åsland forteller at forsamlingen der opplevde et sterkt kall til å nå ungdom i Norge med evangeliet.

Vil snu trenden

– Ungdomsarbeidet vårt har minket mye de siste årene. Nå må vi sette inn ressurser slik at vi kan snu trenden. Derfor håper jeg vi også på generalforsamlingen på Lillehammer vil bli bevisstgjort hvor viktig dette arbeidet er, og at vårt kall om å nå mennesker med evangeliet kan bli mer enn en floskel. Vi har kolossale muligheter gjennom et bredt spekter av institusjoner, foreninger og forsamlinger. Disse må vi være oss bevisst på å utnytte, og vi må be om at de må bli fylt av ånd og liv, sier han.

Les mer i Utsyn nr. 1 2012

Bildet: Arkivfoto fra UL i Kongeparken i 2011. Foto: Silje Måseide


Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.