> NLM ung / Nyheter / "Dere skal elske innflytterne …""Dere skal elske innflytterne …"

I forbindelse med den pågående flyktningsituasjonen i Norge oppfordrer NLM ung enkeltpersoner, lag og foreninger i både NLM og NLM ung til konkret handling.

Fakta om flyktningsituasjonen

  • UDI har anslått at det vil komme opp mot 25 000 asylsøkere til Norge i løpet av 2015.
  • Det ser ut til at tallet vil bli enda høyere, og at man vil passere 20 000 innen utgangen av oktober.
  • Per. 18. oktober var det 3 312 enslige mindreårige asylsøkere (EMA) som hadde søkt beskyttelse i Norge.
  • Totaltallet er anslått til å være nærmere 5 000 innen utgangen av 2015. Det kan bli enda høyere i 2016.
  • De fleste EMA kommer fra Afghanistan, Irak, Syria og Eritrea.

NLM ung ønsker å spre informasjon om flyktningsituasjonen i Norge. Spesielt ser man viktigheten av å møte enslige mindreårige asylsøkere (EMA), og man ønsker å mobilisere foreninger og enkeltpersoner i både NLM ung og moderorganisasjonen NLM til handling.

   

Relasjonell støtte

Bibelen oppfordrer oss til å ta imot de som kommer til oss, være lys og salt og vise omsorg til alle som trenger det.

Det å komme til et fremmed land fører ikke minst med seg en enorm relasjonell og sosial utfordring. Denne utfordringen kan vi alle bidra til å lette.

                         

NLM ung oppfordrer derfor konkret:

  • lag og forsamlinger i NLM og NLM ung til å tilby eksisterende tilbud til kommunen som sosiale integrerende tiltak via barnelag, ungdomslag, leirarbeid og kor osv.
  • NLMs skoler til å legge til rette for kontaktskapende aktiviteter sammen med EMA.
  • våre allidrettslag til å legge aktiviteter til asylmottak.
  • familier til å melde seg som «vennskapsfamilier» for å bistå flyktninger med hverdagslige ting samt å melde seg som verger for EMA.
  • enkeltpersoner til å gi av sin tid til kafébesøk, turer og andre relasjonsskapende aktiviteter.

  

Lokale behov

UDI får mange henvendelser fra folk som ønsker å engasjere seg inn mot asylsøkerne som kommer til Norge. Derfor er det viktig å vite litt om hvordan dette er organisert.

UDI driver ikke asylmottakene selv – men behandler søknader. Her finnes en oversikt over de forskjellige mottakene i Norge – ta kontakt eller oppsøk en i nærheten av deg for å finne ut hvilke behov de har.

I distriktene varierer behovet, og man oppfordres derfor til å ta kontakt med kommunen eller sitt lokale Røde Kors-kontor for å få oversikt over hvem som kan trenge hjelp og støtte.

    

Mye å bidra med

NLM besitter mange ressurser som kan bidra til å lette den utfordringen samfunnet vårt står overfor.

Vær derfor frimodige med ta kontakt og tilby bistand til mottak og hjelpeorganisasjoner. NLM og NLM ung har mange aktiviteter som allerede har vist seg å fungere over tid, og det er slike langsiktige tiltak det vil være behov for i tiden framover.

  

Lederne i NLM ung har kommet med en uttalelse i forbindelse med flyktningsituasjonen. Den kan du lese her


Today's Quote

Sal 84:6 Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.