> NLM ung / Nyheter / Bønneaksjon for verdens muslimerBønneaksjon for verdens muslimer

Kristne over hele verden går sammen i en felles bønneaksjon for muslimer under Ramadan, 6. juni til 5. juli. NLM er en av bønneaksjonens norske samarbeidspartnere. Bli med i bønn!

Ramadan er islams fastemåned, og den markeres over hele verden. Samtidig ser vi at Gud i dag gjør store ting blant verdens muslimer - Guds ånd virker tydelig og kraftfullt i den muslimske verden.

Verden over samles derfor kristne i bønn for muslimer under Ramadan, som i år varer fra 6. juni til 5. juli.

  

NLM er en av de norske samarbeidspartnerne til den internasjonale bønneaksjonen "30 dagers bønn for verdens muslimer", og vi oppfordrer alle til å bli med!

   

Ber for "Islams hus"

Det som muslimene kaller «Islams hus», eller Dar al-Islam på arabisk, er det usynlige kulturelle og religiøse imperiet som strekker seg fra Vest-Afrika til de indonesiske øyene. Det omfatter 1,6 milliarder muslimer i 49 ulike land.

     

Islams hus dekker 9 ulike geokulturelle områder preget av muslimsk identitet:

  

  

Det har blitt laget en bønneguide for denne bønneaksjonen. I guiden omtales de 9 geokulturelle områdene som «rom» i Islams hus.

   

Tusener blir kristne

I hvert av rommene ser vi nye «Jesus-bevegelser» – strømmer av tusener som vender seg til Jesus.

Vi kommer til å be gjennom hvert enkelt rom (se kartet), for folkegruppene som bor der.

    

KLIKK HER FOR Å LASTE NED BØNNEGUIDEN.

      

Les mer om hva Gud gjør blant muslimer og lese utdrag fra "A Wind in the House of Islam" på aksjonens nettside:

www.30dagersbonn.no


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.